VS en Sovjet-Unie eens over troepen

OTTAWA, 14 febr. - De ministers van buitenlandse zaken van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, Sjevardnadze en Baker, hebben gisteren onverwachts overeenstemming bereikt over de aantallen Amerikaanse en Sovjet-militairen in Europa. Door deze overeenstemming is een akkoord bij de besprekingen in Wenen over vermindering van de conventionele bewapening dichterbij gekomen.

Het akkoord houdt in dat de Sovjet-Unie en de VS elk 195.000 militairen in de centrale Europese zone mogen houden, waarbij ook Hongarije en Denemarken tot die zone gerekend worden. Moskou stemt erin toe dat de Amerikanen maximaal 30.000 militairen gestationeerd houden buiten de centrale zone onder meer in Groot-Brittannie, Griekenland, Turkije en Italie.

Dit betekent dat Moskou instemt met het voorstel dat de Amerikaanse president Bush vorige maand deed en niet langer vasthoudt aan het enige dagen geleden door Sovjet-leider Gorbatsjov gelanceerde tegenvoorstel, dat voorzag in gelijke plafonds voor de VS en de Sovjet-Unie in geheel Europa. De Sovjet-minister ging de afgelopen nacht overstag na intensieve besprekingen met zijn Amerikaanse collega tijdens de 'open skies'-conferentie in Ottawa. De Sovjet-Amerikaanse overeenstemming werd bereikt juist op het moment dat de ministers van buitenlandse zaken van NAVO en Warschaupact een verklaring formuleerden waarin zij opriepen tot een spoedig akkoord bij de besprekingen in Wenen over conventionele reducties (CFE). In die verklaring verbinden de ministers van de 23 landen van NAVO en Warschaupact zich uitdrukkelijk 'aan het bereiken van een CFE-akkoord zo spoedig mogelijk in 1990'.

Verder waren ze het eens 'over het principe om nog dit jaar een topconferentie van de CVSE-landen te houden'.

Pag.10: Vervolg

Ook gisteren had daaromtrent nog geen plan op tafel gelegen. Kohl daarover: dat kan ook niet, eerst moeten we precieze gegevens over de Oostduitse economie hebben, daarvoor moet nu juist de groep van experts aan het werk.

Modrow verwoordde de vrees van veel Oostduitsers dat de DDR met de invoering van de D-mark straks in feite wordt 'overgenomen'. 'Na de bittere nederlaag van het reele socialisme' in de DDR mag de Bondsrepubliek niet vergeten dat de Oostduitse bevolking zeer veel 'vlijtige en creatieve vakmensen kent'.

Zij heeft onder het motto 'Wij zijn het volk' een vreedzame revolutie tot stand gebracht en kan ook in cultureel en sociaal opzicht een grote bijdrage aan een verenigd Duitsland leveren. De DDR heeft een staatschuld van 20,6 miljard dollar en vertegenwoordigt een netto vermogenswaarde van 1,5 biljoen Ostmark (980 miljard daarvan in handen van de staat). Zij verdient het niet om zomaar in de Bondsrepubliek op te gaan, aldus Modrow.