Voorlopig geen hoger huurwaardeforfait

DEN HAAG, 14 febr. - De verhoging van het huurwaardeforfait gaat hoogstwaarschijnlijk voorlopig niet door. Ook de daaraan gekoppelde verlaging van de overdrachtsbelasting lijkt van de baan. De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft zich gisteravond unaniem tegen verklaard, zodat er volgende week dinsdag bij de stemming geen meerderheid is.

Het kabinet zal zich waarschijnlijk neerleggen bij het afwijzende standpunt van de meerderheid van de Eerste Kamer en niet opnieuw met een crisis dreigen om de CDA-fractie op andere gedachten te brengen.

Ook VVD en D66 zijn tegen het wetsvoorstel, dat nu alleen de steun heeft van PvdA en Groen Links. Afwijzing van het voorstel heeft geen gevolgen voor de schatkist, omdat de verhoging van het huurwaardeforfait zou worden gebruikt voor een verlaging van de overdrachtsbelasting, die bij aankoop van een huis wordt geheven. Deze verlaging van zes naar 4,75 procent gaat ook niet door. De PvdA-fractie in de Senaat toonde zich verrast door de eensgezinde opstelling van het CDA. De PvdA had er rekening mee gehouden dat slechts een deel van de CDA-fractie tegen zou stemmen waardoor er alsnog een kleine meerderheid voor de voorstellen zou zijn. Pag.3: Pagina 3: 'Geen politieke bedoelingen'.