Uitstel bestuur arbeidsbemiddeling

DEN HAAG, 14 febr. - De nieuwe tripartite bestuursvorm voor de arbeidsbemiddeling zal waarschijnlijk pas per 1 januari 1991 kunnen ingaan. Dat is een half jaar later dan het kabinet had gehoopt. Dit kan de invoering van arbeidspools en banenplannen voor jongeren bemoeilijken, omdat deze nauw aansluiten bij het nieuwe model.

Minister De Vries van sociale zaken heeft de Eerste Kamer gevraagd de arbeidsvoorzieningswet zo snel mogelijk te behandelen. De Tweede Kamer keurde de wet begin januari dit jaar goed.

De arbeidsvoorzieningswet koppelt het beleid voor arbeidsbemiddeling los van de overheid. In plaats daarvan zullen werkgevers, werknemers en overheid gezamenlijk voor het beleid verantwoordelijk zijn, via het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) en 28 regionale besturen. Het CBA is al min of meer in functie, maar de regionale besturen moeten nog vorm krijgen. Zij zijn echter van groot belang voor het in praktijk brengen van het arbeidsmarktbeleid van de regering.

De Vries wil dat de Eerste Kamer snel te werk gaat, zodat de nieuwe besturen nog voor de zomer een formele status krijgen en aan de slag kunnen. Maar door boekhoudkundige problemen is het mogelijk dat de invoering desondanks tot 1 januari 1991 moet worden uitgesteld.

Het PvdA-Kamerlid Spieker heeft vanmiddag tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken in de Kamer gezegd dat uitstel van de arbeidsvoorzieningswet niet mag leiden tot vertraging bij de arbeidspools en de banenplannen voor jongeren. Hij pleitte ervoor beide maatregelen zo nodig eerst door gemeenten te laten uitvoeren. Spieker wil dat in mei de eerste arbeidspools - tegenwoordig banenpools genoemd - in werking treden.