Uitbreiding van groot aantal korpsen gemeentepolitie

DEN HAAG, 14 febr. - Minister Hirsch Ballin (rijkspolitie) en minister Dales (gemeentepolitie) zullen een flink aantal korpsen van de gemeentepolitie per 1 juli uitbreiden. Ze hebben dat vandaag aan de Tweede Kamer meegedeeld. Met deze beslissing zetten zij de herverdeling van de politie voort, die onder het vorige kabinet is begonnen.

De samenvoeging van rijks- en gemeentepolitie en de vorming van 23 nieuwe politieregio's staan daaraan niet in de weg, zo schrijven zij de Kamer. Onder meer de gemeentepolitie van Amsterdam wordt met ongeveer 53 formatieplaatsen uitgebreid. Een willekeurige greep uit de nieuwe sterktelijst: Groningen krijgt er veertien, man bij, Nijmegen twaalf, Alkmaar en Venlo zes man, Leiden negen, Capelle aan de IJssel, Dordrecht en Kerkrade ieder vijf man. In de nieuwe lijst blijven de grootste en de kleinste korpsen vrijwel gelijk en gaan de korpsen in de middelgrote steden er op vooruit.

Deze herverdeling van politiesterkte is begonnen onder het vorige kabinet, nadat eind 1988 berekend was dat de personeelsomvang van veel korpsen te weinig verband hield met de hoeveelheid werk ter plaatse. Vooral de middelgrote korpsen zouden uitgebreid moeten worden. Er moesten zo'n 2.567 politiemensen van standplaats verwisselen, zo was de aanbeveling. De rijkspolitie zou als geheel 1.180 formatieplaatsen moeten inleveren. Begin vorig jaar bepaalden de toenmalige ministers Van Dijk en Korthals Altes dat de herverdeling beperkt kon worden tot 1.500 man. Gedwongen overplaatsingen waren niet nodig, aldus het vorige kabinet. Daarnaast zouden 675 nieuwe agenten aangenomen moeten worden. De totale herverdeling kwam derhalve neer op ruim 2.100 man. Per een juli vorig jaar is een begin gemaakt met de herverdeling.