Theaterfestival dit jaar voor het laatst in Rotterdam

ROTTERDAM, 14 febr. - Het Theaterfestival, dat jaarlijks een overzicht biedt van de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen, wordt de komende zomer voor het laatst in Rotterdam gehouden.

Wethouder Linthorst van kunstzaken heeft de leiding van het festival laten weten geen mogelijkheden te zien het evenement voor Rotterdam te behouden. De brief waarin hij dit mededeelt is mede ondertekend door de directies van de Rotterdamse Kunststichting en de Rotterdamse Schouwburg. De gemeente Rotterdam, dat het Theaterfestival jaarlijks met 100.000 gulden subsidieert, wilde dat het festivalbestuur Rotterdam als vaste standplaats zou kiezen. Gezien de plannen voor een tweede lokatie in Belgie wilde het bestuur een dergelijke toezegging echter niet geven.

Het Theaterfestival werd de eerste keer gehouden in Amsterdam, maar verhuisde daarop naar Rotterdam. De afgelopen drie jaar waren de beste Nederlandse en Vlaamse toneelprodukties van het seizoen, die waren geselecteerd door een jury, tijdens het festival opnieuw te zien. Bovendien werden de jaarlijkse toneelprijzen uitgereikt.

De afgelopen jaren waren al problemen gerezen tussen de organisatoren van het festival, in het bijzonder directeur Arthur Sonnen in Amsterdam, en degenen die in Rotterdam bij de manifestatie waren betrokken. Vorig jaar staakte de jury haar werk omdat zij het niet eens was met de regels waaraan zij moest voldoen. Een commssie bestaande uit Erik Anthonis (directeur van het Zuidelijk Toneel) en Jan-Willem Schrofer (directeur van de Rijksakademie van beeldende kunsten) deed vervolgens het voorstel het Theaterfestival te houden op twee plaatsen, waaronder een Belgische stad. De gedachten gingen onder meer uit naar Antwerpen, maar tot nu toe is het onzeker of men in Belgie bereid is het nodige geld beschikbaar te stellen. 'Het is jammer dat het festival voor Rotterdam verloren gaat, maar de opzet waarbij de organisatie in Amsterdam gebeurt en de uitvoering in Rotterdam vormt een bron van conflicten', aldus G. Bakker van de Rotterdamse Kunststichting. Een van de problemen was, aldus Arthur Sonnen, dat Rotterdam het volgens hem 'nationale festival' wilde inbedden in het culturele leven van de stad.

Ook directeur Carel Alons van de Rotterdamse Schouwburg had het festival graag willen behouden: 'De laatste jaren is gebleken dat het zorgde voor een verbreding van het theaterpubliek. Ik hoop van harte dat het nu elders onderdak vindt.'