Stakingsgolf treft bouw, wilde actie bij Heineken; Bijna3.000 bouwvakkers leggen werk neer

ROTTERDAM, 14 febr. - In de bouwnijverheid zijn vanmorgen stakingen voor onbepaalde tijd uitgebroken. Volgens het actiecentrum van de bouwbonden waren rondom het middaguur 2.700 bouwvakkers bij 122 projecten in staking. Doelwit van de acties waren onder andere de tunnel in Alblasserdam, het hoofdkantoor van Nationale Nederlanden in Rotterdam, het Nissan-hoofdkantoor in Amsterdam-west en de nieuwbouw van de Tweede Kamer in Den Haag.

De stakingen, die in de loop van de week worden opgevoerd, zijn een antwoord van de vakbonden op de weigering van de bouwwerkgevers om over de invoering van de 36-urige werkweek te onderhandelen.

Bij Heineken is vanacht een wilde staking uitgebroken die vanochtend is overgenomen door de vakbonden. Inzet van de staking bij de produktievestigingen in Zoeterwoude en Den Bosch vormen de CAO en de plannen van de directie om de komende drie jaar 700 van de 4.000 arbeidsplaatsen te schrappen. De Industriebond FNV informeert haar leden vrijdagmiddag. De staking kan in beginsel tot die tijd voortduren, aldus een bondswoordvoerder. Naar verwachting zullen vandaag ook de middagploegen niet aan het werk gaan.

Ook bij Hoogovens dreigen acties in verband met een nieuwe CAO. De leden van de Industriebond FNV bij Hoogovens vinden het CAO-bod van het bedrijf onaanvaardbaar. De bond geeft de directie van Hoogovens tot 20 februari de tijd met nieuwe voorstellen terug te keren aan de onderhandelingstafel en dreigt met acties. Vorige week zijn de CAO-onderhandelingen bij het bedrijf vastgelopen.

De CAO-onderhandelingen bij Hoogovens zijn op 8 februari afgebroken toen het concern niet wilde garanderen dat de komende jaren geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Wel zegde de directie toe dat ze zich zal inspannen om bij de reorganisatie die op stapel staat gedwongen ontslagen te voorkomen.

De werkgevers in de bouw hebben gisteren tevergeefs geprobeerd de aangekondigde stakingen af te wenden. De bouwbonden van FNV en CNV zijn niet ingegaan op een uitnodiging voor hervatting van het cao-overleg, omdat de werkgevers geen duidelijkheid willen geven over invoering van de 36-urige werkweek. Gistermiddag om 15.00 uur liep het ultimatum van de bouwbonden af, waarna het sein op groen is gezet voor stakingsacties voor onbepaalde tijd. De bonden blazen de stakingen pas af als er een principe-akkoord is over de gehele cao voor de 250.000 werknemers. Werkgeversonderhandelaar C. de Fouw reageerde daar laconiek op: 'Dan hebben we nog heel wat voor de boeg.'

Het aantal acties zal met de dag worden opgevoerd.

De werkgevers beraden zich op een nieuwe uitnodiging aan de bonden om hen mee te delen wat de raadpleging heeft opgeleverd. De voorzitters van de bouwbonden van FNV en CNV, J. Schuller en F. van der Meulen, maakten gisteren duidelijk dat hervatting van het overleg alleen zinvol is als de werkgevers het compromis van onafhankelijk voorzitter Lammers op hoofdlijnen onderschrijven: invoering van de 36 en een flexibele inzet van roostervrije dagen.