Schadeclaim geeft blokkade rekening FD

AMSTERDAM, 14 febr. - Het Haagse reclamebureau Plaats heeft beslag laten leggen op de bankrekeningen van Het Financieele Dagblad. Plaats wil op deze wijze bereiken dat Het Financieele Dagblad alsnog een dwangsom afdraagt, omdat de uitgever van het blad volgens het reclamebureau weigert zijn verplichtingen na te komen.

De beslaglegging en de dwangsom vloeien voort uit een slepend geschil tussen Het Financieele Dagblad en het reclamebureau, dat onstond nadat het blad vier jaar geleden het contract voor het werven van advertenties met Plaats had opgezegd. Op grond van de overeenkomst wilde Plaats hiervoor een schadeloosstelling.

Eigenaar van Plaats is de in Zwitserland woonachtige Arthur van Weezenbeek. Op grond van een agentuurovereenkomst had Van Weezenbeek meer dan 40 jaar het alleenrecht voor Nederland gehad voor het afsluiten van advertentiecontracten.

Van Weezenbeek eiste oorspronkelijk een schadevergoeding van 47 miljoen gulden. In een uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter van mei vorig jaar werd Van Weezenbeek een bedrag van 7,5 miljoen gulden toegewezen. Daar is inmiddels een bedrag van een miljoen gulden rente bijgekomen.

Het Financieele Dagblad werd voorts door de kantonrechter verplicht op straffe van een dwangsom gegevens te overleggen waaruit de overige vorderingen van Van Weezenbeek berekend kunnen worden. Het gaat hierbij om het berekenen van de provisies die Van Wezenbeek nog tegoed zou hebben.

De uitgever van het blad heeft aan deze verplichting vorig jaar voldaan. Maar Van Weezenbeek meende dat het Financieele Dagblad niet alle vereiste gegevens heeft geleverd en eiste vervolgens de dwangsom. Inmiddels is door de deurwaarder beslag gelegd op de bankrekeningen van Het Financieele Dagblad. De dwangsom bedraagt 2000 gulden per dag. Aangezien het FD meer dan een half jaar in gebreke zou zijn gebleven, zou het totale bedrag zijn opgelopen tot bijna 4 ton.

Het Financieele Dagblad heeft het beslag inmiddels aangevochten in een kort geding waarin morgen uitspraak wordt gedaan. Eerder tekende het dagblad al beroep aan tegen het vonnis waarin de schadeloosstelling van 7,5 miljoen gulden en de nadere berekening werden gevorderd. Uitspraak in deze beroepszaak wordt pas eind van dit jaar verwacht.