Reuters

De internationale leverancier van financiele data Reuters Holding, eigenaar van onder meer het persbureau Reuter, heeft het afgelopen jaar een winst voor belastingen behaald van 283 miljoen pond (900 miljoen gulden). Dat is een stijging met meer dan 31 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De hogere resultaten waren het gevolg van een hogere opbrengst van de van de kernactiviteiten en een scherpe stijging van de rentebaten.

De omzet van het concern steeg ruim 18 procent tot 1,2 miljard pond. Het grootste deel van deze omzet (93 procent) wordt behaald met het verspreiden van gegevens over de verschillende financiele markten.