PvdA-leden: Niet verder bezuinigen op Uitburo

AMSTERDAM, 14 febr. - Eenenzestig verontruste PvdA-leden hebben zich vandaag per open brief tot de Amsterdamse gemeenteraad gewend om te voorkomen dat er verder bezuinigd wordt op het Amsterdams Uitburo (AUB). Onder hen bevinden zich de Tweede Kamerleden Mr. E. Jurgens, H. Vos en G. Valk, oud-minister H. van Doorn, oud-voorzitter van de Raad voor de Kunst L. de Ruiter en Balie-directeur F. Rottenberg. De PvdA-leden vragen de gemeenteraad om een zorgvuldige discussie. Zij noemen het AUB een uitstekend voorbeeld van hetgeen de Partij van de Arbeid zou moeten voorstaan: het wegnemen van drempels en een zo breed mogelijke participatie aan kunst en cultuur.

Rottenberg: 'Voor geldgebrek op zichzelf heb ik begrip. Maar zo moet je niet met bezuinigingen bij kunstinstellingen omgaan. De afgelopen jaren kon men de PvdA in Amsterdam niet herkennen als een aanmoedigende factor in zaken van kunst en cultuur. Het lijkt zelfs wel alsof de kloof tussen de PvdA-politiek en de kunsten steeds groter wordt'.

De stedelijke overheid, waarin de PvdA het sterkst vertegenwoordigd is, zou volgens Rottenberg die bij uitstek aanmoedigende taak weer waar moeten maken. De briefschrijvers wijzen inkomstenverhogende maatregelen af, omdat die vooral het publiek zouden treffen.

Het adviesbureau Berenschot concludeert in zijn onderzoeksrapport van oktober 1989 dat het AUB een efficiente en perspectiefrijke organisatie is. Volgens het bureau zijn er geen inhoudelijke gronden voor een verdere bezuiniging van 500.000 gulden in 1990.