'Procedures over mensenrechten sneller afronden'

DEN HAAG, 14 febr. - Omdat behandeling van klachten over schending van mensenrechten in Straatsburg soms zes tot acht jaar in beslag neemt, moet de commissie die toezicht houdt op het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens zich opsplitsen. In plaats van een commissie zouden er drie kamers met zeven leden moeten komen zodat schendingen eerder behandeld kunnen worden. Klagers raken ontmoedigd door het uitstel van behandeling. Dat zegt de Adviescommissie Mensenrechten in een rapport over het toezichtmechanisme met betrekking tot het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Binnen enkele weken zal minister Van den Broek van buitenlandse zaken, die om het advies had gevraagd, een reactie op het rapport geven.