Pretoria wil verzoenend gebaar van het ANC

JOHANNESBURG, 14 febr. - De Zuidafrikaanse regering heeft gisteren een beroep gedaan op het ANC om een gebaar van verzoening te maken bij wijze van antwoord op president F. W. de Klerks hervormingsmaatregelen van de afgelopen twee weken. Minister van grondwetszaken Gerrit Viljoen riep het ANC op om zich, in het licht van de ineenstorting van het communisme in Oost-Europa, opnieuw te bezinnen op de socialistische politiek die de organisatie voorstaat.

Viljoen, die naar wordt aangenomen de belangrijkste onderhandelaar namens de regering zal zijn bij de gesprekken met het ANC, duidde er met name op dat de organisatie haar verzet tegen de opheffing van de economische sancties van de Westerse landen zou moeten opgeven. Ook zou ze op moeten houden met 'zaniken' over nadere voorwaarden om tot een open gesprek te komen over het opruimen van verdere belemmeringen. 'Er kan geen enkele twijfel meer bestaan omtrent de oprechte bereidheid van de regering om tot werkelijke hervormingen te komen. Daarom moet opnieuw worden bekeken of sancties nog langer van toepassing mogen zijn en zouden ze voortvarend moeten worden afgeschaft, ' aldus Viljoen.

Nelson Mandela riep al onmiddelijk na zijn vrijlating, op tot een verdere isolering van Zuid-Afrika en handhaving van sancties.

Viljoen maakte evenwel zorgvuldig onderscheid tussen de persoonlijke opvattingen van Mandela, die hij zeer prees, en de officiele politiek van het ANC die, naar hij zei, 'was gebaseerd op verouderde feiten, feiten die door de geschiedenis zijn achterhaald.' Uit het feit dat de minister Mandela met zoveel omzichtigheid behandelde mag worden afgeleid dat de regering hem beschouwd als een belangrijke bron voor matiging binnen het ANC en erop hoopt dat zij bij de komende onderhandelingen hoofdzakelijk met hem te maken zal krijgen.