Maij-Weggen optimistisch na overleg Brits afval

LONDEN, 14 febr. - Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) is optimistisch over de mogelijkheid dat Groot-Brittannie op termijn een eind maakt aan het dumpen van vuil in de Noordzee. Aan een overleg met de recent aangetreden Britse minister van milieu Chris Patten hield de Nederlandse minister een positieve indruk over.

Het lijkt niet uitgesloten dat Patten aan de vooravond van de Noordzeeconferentie binnenkort met een blijk van goede wil komt. Maij-Weggen hield echter haar mond over toezeggingen binnenskamers, om Patten daarmee de eer voor zijn eigen initiatieven te laten. De Nederlandse minister zei herhaaldelijk en nadrukkelijk dat ze nu rekent op een 'hele goede conferentie met positieve resultaten'. Maij-Weggen erkende dat ze namens de overige betrokken landen 'een sterk protest' had laten horen over het Britse dumping-beleid. De Nederlandse minister wil dat de komende conferentie een duidelijk tijdschema voor het bereiken van een schonere Noordzee oplevert. In ontsnappingsclausules, van welk van de betrokken landen ook, is ze naar haar zeggen niet geinteresseerd. 'Je kunt beter je schema wat te ambitieus opstellen en later constateren dat je het niet hebt gehaald, dan dat je begint met je eisen laag te stellen', zo zei ze.

Een van de punten die ze minister Patten onder ogen heeft gebracht is het feit dat de Britse regering op het punt staat drie vergunningen tot lozingen op zee te verlengen. Die eventuele verlenging stuit ook in Groot-Brittannie zelf op toenemende kritiek, nu vissers in Noord-oost-Engeland klagen over misvormde vissen en gezondheidsrisico's voor de vissers zelf.