'Homohuwelijk terecht geweigerd door ambtenaar

AMSTERDAM, 14 febr. - Een ambtenaar van de burgerlijke stand in Amsterdam heeft vorig jaar maart terecht geweigerd twee homoseksuelen te trouwen. Dat bepaalde de president van de Amsterdamse rechtbank gisteren in een procedure die de stichting vrienden van de Gay-krant, namens het homofiele paar, over die weigering had aangespannen.

De ambtenaar weigerde zijn medewerking tot het sluiten van een huwelijk omdat beide 'verzoekers' van hetzelfde geslacht waren. De rechtbank constateerde nu dat de Nederlandse wet nergens stelt dat voor een huwelijksvoltrekking partners van verschillend geslacht vereist zijn, maar dat in feite als vanzelfsprekend beschouwt. Bovendien zou toewijzing van het verzoek volgens de rechtbank leiden tot niet te overziene gevolgen voor tal van maatschappelijke- en rechtsverhoudingen. Tot slot achtte de rechtbank dit probleem niet dermate dringend, dat het niet aan de wetgever kon worden overgelaten er een oplossing voor te vinden. De homoseksuele mannen hebben hun relatie geregeld in een samenwoningscontract.

Hoofdredacteur van de Gay-krant H. Krol en advocaat mr. L Gijpels toonden zich verheugd met het vonnis. Zij zeiden wel verwacht te hebben dat de rechtbank zou beslissen dat deze problematiek haar bevoegdheden te boven ging. 'Nu is het de taak van de politiek er wat aan te doen.' Volgens Krol ontbreekt het Nederland aan een goede relatiewetgeving.