Geen uittocht naar 'witte' scholen

AMSTERDAM, 14 febr. - In Amsterdam is geen sprake van een massale trek van blanke schoolkinderen afkomstig uit 'zwarte' buurten naar 'witte' scholen buiten de eigen wijk. Dit is een van de conclusies van een onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft laten doen naar het probleem van de zwarte en witte scholen.

Van de Nederlandse ouders stuurt 18,3 procent de kinderen naar een school buiten de eigen wijk. Hun motieven zijn onderwerp van een vervolgonderzoek. Uit het huidige onderzoek blijkt dat ook Surinaamse (13,6 procent), Antilliaanse (10,9 procent), Marokkaanse (7,9 procent), Turkse (7,5 procent) en andere buitenlandse ouders (21,3 procent) hun kinderen buiten de eigen wijk naar school sturen.

Volgens de onderzoekers is het percentage onder Nederlandse ouders relatief hoog doordat zij veel meer dan buitenlanders hun kinderen naar speciale scholen als het Montessori sturen, die zelden in de eigen wijk liggen. De onderzoekers vonden geen extreme uitstroom van scholieren in stadsdelen waar relatief weinig Nederlanders wonen.

Amsterdam wil dat de etnische samenstelling van basisscholen een afspiegeling vormt van de bevolking van de wijk. Dat is nu slechts bij 35 procent het geval. Ruim een derde van de scholen heeft veel meer Nederlandse leerlingen dan op grond van de bevolkingssamenstelling mag worden verwacht. Een derde heeft 'te veel' allochtone leerlingen. In het Amsterdamse basisonderwijs is bijna de helft van de scholieren van allochtone afkomst. Om de gewenste afspiegeling binnen elke wijk te krijgen zou bijna een op de zes Nederlandse leerlingen van school moeten veranderen. Voor allochtone leerlingen ligt dat bijna twee maal zo hoog, met uitzondering van Surinaamse leerlingen (een op vijf).