Geallieerd initiatief voor Duitse eenheid

OTTAWA, 14 febr. - De vier bezettingsmogendheden in Duitsland - de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Groot-Brittannie en Frankrijk - zijn overeengekomen onmiddellijk besprekingen te beginnen over de internationale consequenties van een vereniging van de twee Duitslanden.

De ministers van buitenlandse zaken van de Vier zullen daartoe na de verkiezingen in de DDR op 18 maart gesprekken beginnen met de Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, en diens Oostduitse collega, Oskar Fischer, of diens opvolger. De zes ministers zijn dat gisteravond overeengekomen tijdens een ontmoeting in Ottawa. In een gemeenschappelijke verklaring staat dat de Zes zich zullen bezighouden met 'de externe aspecten van de vestiging van Duitse eenheid, inclusief de kwestie van de veiligheid van de naburige staten'.[Een Poolse regeringswoordvoerster heeft vanmorgen gezegd dat Polen eveneens aan het overleg van de Zes wil deelnemen, zo meldt het persbureau Reuter uit Warschau.]Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) vindt het juist dat de Vier hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor de Duitse eenheid al beklemtoonde hij dat de Duitse eenheid 'niet alleen een zaak is van de Vier'. De minister zei van oordeel te zijn dat de landen van de NAVO intensief dienen te worden geconsulteerd, aangezien de nieuwe verhoudingen in Duitsland van grote betekenis zijn voor de toekomstige veiligheidssituatie in Europa.

Eerder had Genscher in zijn toespraak tot de 'open skies'-conferentie van NAVO en Warschaupact al de richting aangegeven waarin een regeling van de Duitse kwestie moest worden gezocht: 'Wij respecteren de rechten en de verantwoordelijkheden van de vier mogendheden met betrekking tot heel Duitsland. De onderhandelingen die de twee Duitslanden met elkaar voeren, zullen niet achter de rug van de vier mogendheden om worden gevoerd. Wij, de Bondsrepubliek Duitsland, willen dat de twee Duitse staten hen erbij betrekken en een akkoord met hen proberen te sluiten.' De Oostduitse minister Fischer onderstreepte in Ottawa dat een verenigd Duitsland neutraal dient te zijn. Ook Moskou, dat als laatste met de gisteren overeengekomen regeling instemde, houdt vooralsnog vast aan een neutrale status voor een verenigd Duitsland. De meeste Westelijke landen zijn van oordeel dat een verenigd Duitsland lid van de NAVO moet blijven, waarbij een aparte regeling gemaakt zou moeten worden voor het gebied van de huidige DDR. De Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, verklaarde ervan overtuigd te zijn dat de meeste Oosteuropese landen helemaal niet voor een neutrale status van Duitsland voelen.

    • Herman Amelink