Delors wil EG-top over Duitsland, Mitterrand eist vaartachter EMU

BRUSSEL/PARIJS, 14 febr. - Er moet kort na de Oostduitse verkiezingen van 18 maart een speciale topconferentie van de Europese Gemeenschap worden gehouden over de gevolgen ervan voor de EG. Dat heeft de Fransman Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie, gisteren in het Europese Parlement in Straatsburg voorgesteld. De topontmoeting zou het karakter moeten hebben van de 'top van het Elysee', die vorig jaar november werd gehouden.

Frankrijk wil de zogeheten intergouvernementele conferentie (IGC) over de economische en monetaire eenwording van de EG, die voor december van dit jaar op het programma staat, vervroegen. De Franse president Francois Mitterrand zegt vandaag in een interview met de Franse regionale pers: 'Ik meen dat de versnelling in het inter-Duitse proces vergezeld moet gaan van een versnelling in het proces van de Europese eenwording. Waarom zouden we wachten tot december om dit te bereiken?'.

Mitterrand zegt dat hij van zowel Ierland, de huidige voorzitter van de EG, als van Italie, dat van juli af het voorzitterschap zal bekleden, voorstellen verwacht.

Ook Delors zei gisteren het tijdstip waarop de IGC zal beginnen 'een beetje laat' te vinden. Op deze conferentie moeten institutionele veranderingen worden uitgewerkt die nodig zijn voor de Economische en Monetaire Unie (EMU). Volgens Delors moest de Gemeenschap zich beraden over de gevolgen die een monetaire unie tussen de Bondsrepubliek en de DDR zou hebben voor de eigen plannen van de Gemeenschap om tot de EMU te komen. Over het tijdstip van de IGC werd afgelopen december op de EG-top van Straatsburg met grote moeite overeenstemming bereikt. Toen al was Mitterrand voorstander van een vroegere begindatum, maar kanselier Kohl wilde wachten tot na de Westduitse verkiezingen van begin december.

Delors maakte gisteren duidelijk dat zijn voorstel voor een extra topontmoeting persoonlijk was, maar Ierland, dat dit halfjaar fungeert als voorzitter van de EG, heeft laten merken onaangenaam getroffen te zijn door het initiatief van Delors. Dublin liet gisteren doorschemeren dat het zelf ook al met dit idee had gespeeld.

De Franse politiek is erop gericht het nieuwe Duitsland, dat volgens medewerkers van de president binnen twee jaar zal zijn ontstaan, te binden aan de Europese Gemeenschap en aan de Atlantische samenwerking. Over de militaire situatie zegt Mitterrand: 'Morgen bestaat er een militaire grens en liggen de troepen tegenover elkaar binnen een verenigd land en in vredestijd. Dat wordt een beetje vreemd en weinig duurzaam. Het is aan de leden van de twee bondgenootschappen en aan de Conferentie voor Europese veiligheid en samenwerking om zich daarover te uiten. Het is verstandig voor de westerse alliantie om de grenzen van de Navo-defensie niet naar voren te schuiven en te wachten op een algemeen akkoord, dat de nieuwe feiten in Oost-Europa vertaalt in een troepenevenwicht'.