Chrysler

Het Amerikaanse automobielconcern Chrysler heeft in de laatste drie maanden van 1989 een verlies geleden van 664 miljoen dollar. Het is het eerste kwartaalverlies in acht jaar. Over geheel 1989 is er een winstdaling met 66 procent van 1,05 miljard dollar tot 359 miljoen dollar. Chrysler maakte bekend dat de verkoop van het dochterbedrijf Gulfstream Aerospace voor 825 miljoen dollar definitief is.

Het forse kwartaalverlies is grotendeels veroorzaakt door een eenmalige voorziening voor herstructureringskosten van 577 miljoen dollar. Chrysler heeft besloten tot een ingrijpende sanering wegens de vermindering van de vraag naar auto's in de Verenigde Staten. Het automobielconcern boekte in het vierde kwartaal van 1988 nog een winst van 433 miljoen dollar.