Braks overweegt correctie inflatie voor graanboeren

BRUSSEL, 14 febr. - Minister Braks (landbouw) vindt dat de graanboeren in Europa moeten worden gecompenseerd voor eventuele inflatie in de komende jaren. Hij zei dat gisteren in Brussel na afloop van een tweedaags overleg over de vaststelling van de landbouwprijzen.

Volgens Braks, die het EG-beleid van prijsverlaging tot dusver ondersteunde, zou een hogere inflatie 'nog voor 1992' moeten worden gecorrigeerd in de prijzen. Tot 1992 is in de EG een regeling van kracht om de graanproduktie niet verder te laten stijgen. Als de graanproduktie hoger uitvalt dan 160 miljoen ton, gaat de garantieprijs automatisch met drie procent omlaag.

De Nederlandse akkerbouwers zijn fel gekant tegen deze maatregel. De lagere graanprijs leidt namelijk ook tot een neerwaartse prijsspiraal bij andere akkerbouwprodukten, zoals aardappelen. De voorzitter van de Europese boerenorganisatie COPA leverde gisteren ruim een miljoen protestbrieven af van Europese boeren. Maandag demonstreerden duizenden landbouwers in Aken en Straatsburg tegen het 'afbraakbeleid' van de EG. Braks erkende gisteren dat de inkomens van de akkerbouwers onder zware druk staan. Hij verzet zich om die reden tegen een verdere verlaging van de suikerprijs, waarom Frankrijk heeft gevraagd. De Nederlandse minister heeft tijdens de landbouwraad verder aangedrongen dat de Europese Commissie meer vergunningen afgeeft voor de (gesubsidieerde) export van graan naar andere landen.

De onderhandelingen over de landbouwprijzen zijn maandag en dinsdag nog niet echt op gang gekomen. Alle ministers hebben nog eens herhaald op welke punten de voorstellen van de Europese Commissie voor hun land moeilijkheden opleveren. Maar volgens diplomatieke waarnemers in Brussel neemt men in het algemeen genoegen met een prijsbevriezing.