Alrenta (internationaal obligatiefonds van de ...

Alrenta (internationaal obligatiefonds van de ABN) behaalde over het boekjaar 1988/1989 (tot en met september 1989) een beleggingsresultaat van 8,3 procent tegen 12,9 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Het fondsvermogen nam met fl.260 miljoen toe tot fl.1,4 miljard. De situatie op de obligatiemarkten was door de voortdurende stijging van de rente ongunstig. De slotkoers van dinsdag van het aandeel Alrenta was fl.153,30.