Aanklager process Guiness: oud-topman groef eigen graf

LONDEN, 14 febr. - Ernest Saunders, voormalig topman van de Guinnessbrouwerij, en drie van zijn medeverdachten hebben hun eigen val bewerkstelligd. De aanklager in de eerste van twee rechtszaken over Guinness' overname van de Schotse brouwerij Distillers beschuldigde de vier gisteren bij aanvang van het proces van 'geldzucht of machtswellust waardoor ze de grens hebben overschreden van wat bij een overname wettig is toegestaan'. Saunders wordt ervan beschuldigd dat hij met behulp van effectenhandelaar Tony Parnes en zakenman Sir Jack Lyons kandidaten heeft gezocht die tegen betaling achteraf bereid waren omvangrijke pakketten aandelen in Guinness te kopen om daarmee de prijs van die aandelen kunstmatig op te drijven.

Een van die kandidaten was de zakenman Gerald Ronson, die zegt dat hij nooit heeft begrepen dat hij iets onwettigs deed. Alle vier verdachten ontkennen schuld.

Het Guinness-proces wordt beschouwd als het grootste fraudeproces van de eeuw. Na bijna drie jaar van voorbereiding door de vervolgende instantie, het Serious Fraud Office, is de rechtszaak door de rechter in tweeen gesplitst in een poging de details overzichtelijk te houden.

Alleen Ernest Saunders, de topman die Guinness uit het slop haalde en de aandelenprijs in een paar jaar deed stijgen van 50 tot 700 pence, staat in beide processen terecht. Het dossier van de aanklager is vooral gevoed door een ex-medewerker van Saunders, Oliver Roux, voormalig financieel directeur van Guinness. Roux zelf is door de vervolgende instanties gevrijwaard van vervolging.

Saunders, zo zei aanklager John Chadwick gisteren, was dermate vastbesloten dat niet de supermarktketen Argyll maar Guinness zou winnen in de strijd om de overname van Distillers, 'dat hij bereid was stappen te doen die strijdig waren met de wet'. 'Miljoenen ponden' zouden zijn uitbetaald om er maar voor te zorgen dat Guinness won. 'Sommigen van degenen die zich lieten overhalen om aandelen Guinness te kopen kregen schadeloosstelling aangeboden. Ze kregen te horen dat Guinness hun zou terugbetalen wanneer ze verlies zouden lijden door een val in de aandelenprijs', aldus Chadwick. 'Die aankopen hadden openbaargemaakt moeten worden, zodat iedereen wist wat er gaande was. Maar omdat het illegaal was hielden degenen die aandelen kochten hun mond dicht omdat ze niet anders konden.' Saunders' verdediger waarschuwde de juryleden dat Chadwicks opsomming niet hetzelfde was als de waarheid. De beschuldigingen jegens zijn client zouden 'met wortel en tak' worden uitgeroeid.

    • Hieke Jippes