Zweden trekt het verbod op stakingen in

STOCKHOLM, 13 febr. - De regering-Carlsson heeft het stakingsverbod ingetrokken om onderhandelingen te openen met de communistische partij VKP. Het is de laatste mogelijkheid om een kabinetscrisis in Zweden te voorkomen en een deel van het vorige week aangekondigde crisispakket door het parlement te loodsen.

Het cruciale parlementaire debat is een dag uitgesteld, naar donderdag, om de regering tijd te geven voldoende steun te vinden voor de economische noodmaatregelen, waaronder een loon- en prijsstop.

De onderhandelingen tussen de regering en de communisten zullen naar verwachting vooral draaien om de communistische eis om de laagste inkomensgroepen uit te sluiten van de de loonstop. De sociaal-democratische fractie in het parlement trok zich vandaag voor beraad over de nieuwe situatie terug.

De bonden die nog geen overeenstemming hebben bereikt over de loonstijgingen in hun sector houden de druk op de ketel door bij herhaling te bevestigen dat de geplande stakingen voor morgen gewoon door zullen gaan.

Pag.12: Vervolg Pag.13: Banken middelpunt crisis

Vanaf 12 uur zullen sociaal werkers, een deel van het ziekenhuis personeel en onderwijzers van kleuterscholen het werk neerleggen. Drie provinciale ziekenhuizen maakten vanochtend bekend de deuren te moeten sluiten als de bonden niet op hun voornemen terug komen.

De bankiersvereniging BAO zag in de laatste zet van de regering aanleiding om een deel van de uitsluiting van werknemers ongedaan te maken, in de hoop de onderhandelingen met de bonden te kunnen hervatten. De bonden hebben het voorstel nog in beraad.

In Stockholm begint men zich in toenemende mate zorgen te maken over de mogelijkheid van snel stijgende inflatie, nu de politieke crisis langer gaat duren dan verwacht. Het financiele dagblad Dagens Industri opende vandaag met de uitlating van minister van financien Kjell-Olof Feldt dat de inflatie wel eens zou kunnen stijgen tot 25 procent als het crisispakket niet onverwijld wordt aangenomen.

Op de financiele markten houdt men serieus rekening met deze mogelijkheid. 'Je voelt de inflatie op je afkomen, ' zegt het hoofd van de onderzoeksafeling van een van de toonaangevende effectenhuizen in Stockholm. Of het daadwerkelijk op zal lopen tot 25 procent lijkt echter wat overdreven, zegt hij.

Ook Pehr Gyllenhammar, president-driecteur van Volvo, heeft zich vandaag in de politieke strijd gemengd. De liberaal Gyllenhammar, in linkse kringen spottend de 'ongekroonde Koning van Zweden' genoemd, riep op tot een samenwerking tussen de kleine liberale partij en de Sociaal Democratische minderheidsregering. 'Zweden bevindt zich in een crisis. Het is te gemakkelijk en hypocriet om te staken en de regering ten val te brengen. De regering heeft grove fouten gemaakt in haar economisch beleid, ' schrijft Gyllenhammer in Svenska Dagbladet, maar dat is nog geen reden om Zweden in een langdurige politieke crisis te storten.

    • Michel Kerres