WSG verkoopt belang in Franse Sema Group

ROTTERDAM, 13 febr. - De World Software Group (WSG) heeft haar belang in het Franse softwarebedrijf Sema Groep met aanzienlijke boekwinst verkocht aan Sema. Dit bedrijf heeft de aandelen direct ondergebracht bij het bevriende Franse elektronicabedrijf Schneider.

WSG had ook een aanbod van een partij, 'die Sema niet vriendelijk gezind was'. Maar de Groep heeft de voorkeur gegeven aan de Fransen in de verwachting dat die transactie 'de relaties tussen beide partijen zeker inniger zal maken', zegt F. A. Stokvis, adjunct-president-directeur van de WSG. WSG is een Nederlandse beleggingsmaatschappij in softwarebedrijven, die nauwe banden onderhoudt met het softwarehuis Volmac. De Groep kan beschikken over een kapitaal van een miljard gulden, dat onder andere bestaat uit een belang van 19 procent in Volmac en een belang van circa 5 procent in het Franse Cap Gemini Sogeti. Doel van de WSG, die in mei vorig jaar is opgericht, is via minderheidsdeelnemingen in softwarehuizen een netwerk van samenwerkingsverbanden te creeren.

Waarnemers in de softwarebranche hebben er de afgelopen maanden herhaaldelijk op gewezen dat het angstwekkend stil bleef rond de WSG, daarmee suggererend dat het initiatief tot mislukken was gedoemd. Maar Stokvis zegt dat er sinds mei vorig jaar wel degelijk grote vooruitgang is geboekt. Hij zegt dat de WSG zijn deelnemingen in alle stilte heeft uitgebreid en series gesprekken met softwarebedrijven heeft gevoerd, die 'uiteindelijk tot bepaalde vormen van onderlinge samenwerking zullen leiden'.

Om dat delicate bouwproces niet te verstoren, zegt Stokvis, mijdt de WSG zoveel mogelijk de publiciteit.

Volgens L. C. G. Pinckaers, directeur van Sema Group Informatica, de Nederlandse dochter van de Franse groep, heeft de WSG op de aandelenverkoop een winst van 'enige tientallen miljoenen guldens' geboekt. Het pakket kwam in handen van Schneider voor 60 miljoen gulden. Pinckaers bevestigt dat er tussen de Sema Group en de WSG uitvoerige gesprekken over samenwerking zijn geweest. President-directeur van de WSG is prof. dr. A. van der Zwan, die een jaar geleden werd aangetrokken door J. J. van Oosterom, mede-oprichter van Volmac en grootste kapitaalverschaffer van de WSG.