Verplicht aantal gehandicapten nergens gehaald

DEN HAAG, 13 febr. - Bedrijven en overheid voldoen bij lange na niet aan de wettelijke verplichting gemiddeld vijf procent gehandicapten in dienst te hebben. Bij het bedrijfsleven is 1,8 procent van de werknemers gehandicapt, bij de overheid 1,5 procent.

Dit blijkt uit een onderzoek van het sociaal-wetenschappelijk instituut IVA op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Staatssecretaris Ter Veld wil aan het onderzoek nog niet de conclusie verbinden dat strenger tegen de bedrijven moet worden opgetreden. Zij wil eerst nog een aantal andere onderzoeken hierover afwachten. Deze moeten binnenkort klaar zijn.

De Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) gaf werkgevers drie jaar de tijd vrijwillig aan het quotum van minimaal drie en maximaal zeven procent gehandicapten te voldoen. De termijn daarvoor is juni vorig jaar verstreken. Oud-staatssecretaris De Graaf van Sociale Zaken vond dat werkgevers die nog niet aan hun verplichtingen zouden hebben voldaan, een boete van 10.000 gulden per ontbrekende gehandicapte opgelegd moest worden. Als Ter Veld zou besluiten dit voorstel over te nemen zal zij daarover eerst nog advies vragen aan werkgevers- en werknemersorganisaties. De WAGW is voor het kabinet een belangrijk instrument bij het terugdringen van de arbeidsongeschiktheid. Ongeveer 800.000 mensen hebben op het moment een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het kabinet overweegt ook de arbeidsongeschiktheid te bestrijden door bedrijven of sectoren met een hoog ziekteverzuim of een hoge arbeidsongeschiktheid, relatief veel premie te laten betalen. VVD en CDA hebben aangekondigd tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken deze week in de Kamer, er bij de regering op aan te dringen snel tot daden over te gaan.

Uit het onderzoek van het IVA blijkt dat alleen de grote industriele ondernemingen, met meer dan 1000 werknemers, net de onderste drempel halen die de WAGW stelt. Zij hadden gemiddeld 3,37 procent gehandicapten in dienst. De industrie in totaal kwam echter niet verder dan 2,51 procent. Horeca en detailhandel scoorden 1,12 procent, en het bank- en verzekeringswezen 1,29 procent. In het onderwijs bedraagt het percentage 1,17 bij het bijzonder onderwijs. Volgens een steekproef bij vier grote gemeenten zit het openbaar onderwijs daar nog onder.