Verdubbeling stankklachten in Rijnmond

ROTTERDAM, 13 febr. - Het aantal stankklachten in het Rijnmondgebied is vorig jaar bijna verdubbeld. De Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) heeft een extern bureau ingeschakeld om te onderzoeken wat de oorzaak is van de toeneming.

De DCMR registreert en onderzoekt de binnenkomende klachten en probeert waar mogelijk maatregelen te treffen. In 1988 kwamen 5.371 klachten over stank bij de DCMR binnen. In 1989 nam het aantal klachten toe tot 9.736, een stijging van ruim tachtig procent. Ook in januari van dit jaar blijkt de stijging van klachten over het milieu zich voort te zetten: in deze maand waren er vijfentwintig procent meer klachten dan vorig jaar.

De coordinator luchtverontreiniging van de DCMR, R. Mijnders, noemt de toename alarmerend. Hij heeft echter niet de indruk dat bedrijven slordiger met de voorschriften omspringen

Mijnders wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van de studie van het onderzoeksbureau, die pas in april worden verwacht. Het bureau probeert er onder meer achter te komen in hoeverre de stijging een gevolg is van een toegenomen milieubewustzijn bij de bevolking. 'Ik constateer dat bedrijven steeds beter opletten. Ze zijn volgens mij niet slordiger geworden in hun naleving van de milieuvoorschriften', aldus Mijnders.

De DCMR onderzoekt de klachten over stank en lawaai sinds het begin van de jaren zeventig. Het aantal klachten was in die periode zeer hoog, maar daalde geleidelijk aan tot in de jaren tachtig. De laatste jaren neemt het aantal weer sterk toe, tot het niveau van het begin van de registratie. Volgens Mijnders wil dat niet zeggen dat de luchtverontreiniging weer sterk is toegenomen. Hij wil dan ook geen gissingen doen over de oorzaken van de stijging.