Toeten maken hoeft niet meer

De economie-leraar op de mavo die erin slaagt een paar honderd gulden bij elkaar te sparen, hoeft straks geen vragen voor proefwerken meer te verzinnen. Hij stopt 'Toetshulp' in zijn pc, roept het hoofdstuk 'kopen en verkopen', subsubparagraaf 'supermarkten, bedieningszaken en grootschaligheid' op en leest: ' Waarom verdwijnen in Nederland steeds meer zelfstandige kruideniers?'. Hij zoekt nog een paar vragen uit, maakt een printje en klaar.

De droom van veel docenten is waarheid geworden nu het Cito is begonnen opgavenbanken samen te stellen waarvan de eerste twee vorige week zijn gepresenteerd. Economie voor mavo bevat 1361 open en meerkeuzevragen, in Studievaardigheden voor de brugklas zitten er 564. De opgavenbanken staan bij het Cito in Arnhem, maar wie het programma 'Toetshulp' aanschaft kan er zo bij. En behalve dat de opgavenbank vragen voor proefwerken verschaft, kijkt hij ze ook na. In Arnhem kunnen de prestaties van groepen leerlingen zelfs worden vergeleken met het gemiddelde peil van de deelnemers.'Toetshulp' voor economie is een uitbreiding van een enige jaren geleden op papier uitgegeven reeks toetsen. Met die kant-en-klare toetsen konden leraren niet zo goed uit de voeten als het Cito had verwacht. De klacht was dat de toetsen niet aansloten bij specifieke situaties. In de nieuwe opzet, door het Cito zelf aangeprezen als 'op maat', is dit euvel verholpen. Aan een ding is niet gedacht. Het Cito heeft zich verkeken op het vele werk dat aan het project kleeft. Leraren van andere vakken zullen dan ook nog een paar jaar moeten wachten op 'Toetshulp'. Pas over een jaar komt biologie voor mavo en lbo op de markt, en nog een jaar later scheikunde, natuurkunde en schrijfvaardigheid Duits. Nog even dromen dus. (GP)