Stakingen in bouwnijverheid onvermijdelijk

ROTTERDAM, 13 febr. - In de bouwnijverheid breken morgenochtend stakingen voor onbepaalde duur uit. Een sociaal conflict is onvermijdelijk na de weigering vandaag van de bouwwerkgevers op het ultimatum van de vakbonden in te gaan. De werkgevers hadden tot vanmiddag 15.00 uur de tijd gekregen om in te gaan op het compromisvoorstel dat onderhandelingsvoorzitter Lammers met betrekking tot de invoering van de 36-urige werkweek had gedaan. 'In het voorstel van Lammers zitten voor ons enkele zeer moeilijke punten. We voelen er niets voor om de brief van Lammers onder druk te onderschrijven. Daarmee zouden we een ongedekte cheque afgeven', aldus werkgeversonderhandelaar C. de Fouw vanmiddag.

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, de ondernemersorganisatie, wilde aanvankelijk de onderhandelingen vanavond met de bouwbonden van FNV en CNV hervatten. Volgens De Fouw kon dat gesprek niet doorgaan omdat voorzitter Lammers niet beschikbaar bleek. Aan de bonden werd vervolgens voorgesteld om het overleg morgenochtend voort te zetten. De bouwbonden wezen de uitnodiging van de hand omdat de werkgevers weigerden de resultaten van hun interne beraad voor het aflopen van het ultimatum schriftelijk aan de bouwbonden mee te delen.

Volgens De Fouw 'is er voldoende aanleiding om een gesprek te houden'. De werkgeversonderhandelaar wilde desgevraagd niet zeggen of zijn achterban wil ingaan op de vakbondseis voor een 36-urige werkweek in de tweede helft van 1991. Het compromisvoorstel van Lammers behelst een soepele vormgeving van de arbeidstijdverkorting. Elf roostervrije dagen zouden flexibel ingezet moeten worden. Lammers, commissaris van de koningin in Flevoland, stelt ook voor ATV in uren op te nemen.

De bonden hebben eind januari laten weten het compromis-voorstel van Lammers bespreekbaar te vinden. De besturen van de Hout- en Bouwbond FNV en de Bouw- en Houtbond CNV gaven onlangs toestemming voor eventuele gezamenlijke stakingsacties. Op tien regionale kaderbijeenkomsten van de twee bouwbonden bleek het afgelopen weekeinde dat de bouwvakkers 'niet warm lopen' voor arbeidstijdverkorting. De kaderleden vonden dat de andere eisen van de vakbonden met betrekking tot koopkracht (een loonstijging van drie procent) tot dusver onderbelicht zijn gebleven.