Sociale Zaken wil strenger toezien op gemeentebeleid bijuitkeringen

DEN HAAG, 13 febr. - De bewindslieden van sociale zaken en werkgelegenheid willen er strenger op toezien dat gemeenten controleren of werkloze uitkeringsgerechtigden bij het arbeidsbureau staan ingeschreven. Bij nalatigheid zullen de gemeenten op hun rijksvergoeding voor RWW-uitkeringen worden gekort.

Dit blijkt uit een brief die minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld aan de Kamer hebben gestuurd. In de brief zeggen de bewindslieden een nader onderzoek te zullen instellen naar een groep van 86.000 werklozen die wel een uitkering ontvangen, maar in de bevolkingsenquetes van het Centraal Bureau voor de Statistiek niet zijn terug te vinden.

Tegelijkertijd heeft staatssecretaris Ter Veld, in antwoord op vragen van de Tweede Kamer, Amsterdam gewaarschuwd consequent te zijn in de controle van uitkeringsgerechtigden. Daarbij gaat het niet alleen om de RWW, de bijstandsuitkering voor werklozen, maar ook om de algemene bijstandsuitkering ABW. Enkele weken geleden zeiden ambtenaren van de sociale dienst in hettv-programma De Kloof dat in Amsterdam op grote schaal wordt gefraudeerd.

De Vries en Ter Veld zeggen in hun brief aan de Kamer het aannemelijk te vinden dat de groep van 86.000 werklozen die voor het CBS 'onvindbaar' is, vooral bestaat uit langdurig werklozen die door de gemeenten ontslagen zijn van de plicht om bij het arbeidsbureau ingeschreven te staan. De bewindslieden dringen er echter op aan dat de gemeentelijke sociale diensten strenger de hand houden aan de inschrijvingsplicht. Dit zal wel betekenen dat de werkloosheid hoger uitvalt dan tot nu toe is aangenomen. Vooral het aantal moeilijk plaatsbare werklozen zal toenemen.

De minister en staatssecretaris sluiten niet uit dat daarnaast ook sprake is van fraude. Zij hopen dat invoering van het sociaal-fiscaal nummer de controle hierop zal verbeteren.