Rechtszaak tegen kapitein van Borcea

ROTTERDAM, 13 febr. - In Rotterdam dient volgende maand een rechtszaak tegen de kapitein van de Borcea, de Roemeense ertstanker die verantwoordelijk wordt geacht voor de lozing van 350 ton stookolie voor de Zeeuwse kust in januari 1988. Als gevolg daarvan werden de stranden besmeurd en stierven vele duizenden vogels.

Officier van justitie mr. H. Smid heeft de kapitein vier feiten ten laste gelegd: overtreding van de Wet Voorkoming Verontreiniging door Schepen (WVVS) en van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO), het opzettelijk niet melden van de lozing en ten slotte dierenmishandeling. Smid verwacht niet dat de kapitein ook werkelijk ter zitting (op 12 maart) zal verschijnen. In dat geval zal de zaak bij verstek worden behandeld.

Op een punt - overtreding van de WVVS - is volgens de officier nog onzeker of de Nederlandse justitie bevoegd is de kapitein te vervolgen. Deze wet, die berust op een internationaal verdrag, geldt voor olielozingen op zee buiten de territoriale wateren. Als de lozing daar begonnen zou zijn - vermoedelijk nadat de Borcea was lekgestoten op een wrak voor de Belgische kust - wordt jurisdictie van Nederland in twijfel getrokken. Dan zou de kapitein moeten voorkomen in de vlaggestaat van het schip, in dit geval zijn eigen land, Roemenie.

Onduidelijkheid is er niet waar het gaat om de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, die betrekking heeft op binnenwateren, in dit geval de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Daar voer de Borcea destijds doorheen met een lading ijzererts voor Gent. Op weg naar die stad werd de vervuiling door diverse functionarissen, onder anderen loodsen en brugwachters, gesignaleerd, maar zonder alarm te slaan of in te grijpen.

Behalve deze strafzaak loopt er een civiel proces van de Staat en de Vogelbescherming tegen de Roemeense staatsrederij, die eigenaresse is van de Borcea. Zij claimen de kosten die gemoeid waren met het opruimen van de olie en het opknappen van besmeurde vogels. Hiervoor heeft de rederij een bankgarantie van twee miljoen gulden afgegeven.