Rechtbank: vergoeding asielzoeker op Schiphol

HAARLEM, 13 febr. - De raadkamer van de arrondissementsrechtbank in Haarlem heeft bepaald dat een vluchteling die acht dagen in de transitruimte van de luchthaven Schiphol zat opgesloten, een schadevergoeding van 400 gulden dient te krijgen.

Volgens de Haarlemse advocaat mr. N. Vermolen, die namens de vluchteling optrad, blijkt uit de uitspraak dat de overheid opnieuw door de rechtbank tot de orde is geroepen. In toenemende mate worden asielzoekers de laatste maanden onaanvaardbaar lang vast gehouden in de transitruimte van Schiphol-Centrum. Volgens het ministerie van justitie kan die opsluiting lang duren wanneer de vluchtelingen in het weekeinde arriveren en de contact-ambtenaren afwezig zijn. In het onderhavige geval kwam de asielaanvrager echter op een donderdag aan.

Op 30 december 1988 oordeelde de president van de Haarlemse rechtbank al dat daartoe een wettelijke basis ontbreekt. In januari daaropvolgend werd een noodwetje door de Kamer aanvaard, dat moest voorzien in de mogelijkheid asielzoekers vast te houden op Schiphol. Vermolen concludeert op grond van de jongste uitspraak dat die wettelijke basis feitelijk nog steeds ontbreekt.

Asielzoekers die via Schiphol naar Nederland komen worden sinds medio '86 opgesloten in het asielcentrum van Schiphol als bijvoorbaat wordt verondersteld dat een verzoek om asiel kansloos is. In december 1988 bepaalde de Hoge Raad dat een dergelijke vorm van vrijheidsbeneming zich niet verdraagt met onze wetgeving. Daarop diende de minister van justitie een noodwet in, het zogenoemde Schipholwetje.

Eind vorig jaar oordeelde de Haarlemse rechtbank dat dit wetje niet de mogelijkheid gaf asielzoekers op te sluiten in een kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoeve-dorp in plaats van het centrum op Schiphol-Oost. Op grond van de uitspraak van de raadkamer zouden asielzoekers die ten onrechte zijn vastgehouden in de transithal recht hebben op schadevergoeding, meent Vermolen. Hoeveel mensen dat betreft is niet precies te zeggen, maar Vermolen gaat er vanuit dat dergelijke schadevergoedingen al snel op kunnen lopen tot een totaal van enkele honderdduizenden guldens. Na de uitspraak van de Hoge Raad werd de overheid al eens verplicht 80.000 gulden uit te keren aan in totaal 34 asielzoekers.

Probleem bij het verwerken van de asielaanvragen is de snel uitdijende stroom vluchtelingen die in ons land aankomt. In 1988 waren dat er 7.500, dit jaar wordt rekening gehouden met een aantal van 18.000.