Ook VEB vindt bod op Mijnmij veel te laag

ROTTERDAM, 13 febr. - De Vereniging van effectenbezitters (VEB) heeft zich geschaard bij de aandeelhouders die het bod op de aandelen en winstbewijzen Mijnmaatschappij Curacao van de hand wijzen. Volgens de VEB is het bod van de Antilliaanse Citco banking corporation niet hoog genoeg. Een verdubbeling van het bod is volgens de VEB 'meer reeel'. Tegen het bod - fl.750 voor een certificaat van een aandeel en fl.453 voor de winstbewijzen - was al eerder verzet gekomen van het beleggersblad Beleggingsexpres. Volgens het blad is de grond op Curacao die in het bezit is van de Mijnmij aanmerkelijk meer waard dan nu in het bod tot uitdrukking komt. Beleggingsexpres meent dat het bod zeker met twee derden verhoogd kan worden.

Met Beleggingsexpres meent de VEB dat de taxaties die zijn gemaakt maakt van de grond te laag zijn. Bovendien heeft het mijnbedrijf van kalksteen van de Mijnmij door de toegenomen bouwactiviteiten op Curacao een sterke toekomst, aldus de VEB. Bij de te verwachten resultaten van de mijnbouw steekt het bod schril af. 'Rekening houdend met de grote liquiditeit betaalt Citco nog geen 5 keer de winst en nog geen 2 en een half keer de winst en afschrijvingen. Het dubbele bedrag zou meer reeel zijn', aldus de VEB. De VEB denkt dat Citco het bod gestand zal doen, ook al worden de vereiste percentages niet gehaald. Bij het uitbrengen van het officiele biedingbericht, begin deze maand, gaf Citco als voorwaarde voor het gestand doen van het bod dat ten minste twee derden van de uitstaande certificaten en dire kwart van de winstbewijzen bij de bank worden aangeboden. Volgens Beleggingsexpres heeft echter al 35 procent van de houders van de winstbewijzen verklaard niet akkoord te gaan met het bod.

De VEB roept aandeelhouders en houders van winstbewijzen op zich aan te melden. De VEB wil op die manier een hoger bod bij Citco af dwingen.

Citco heeft tot nu toe de hoogte van haar bod verdedigd door te wijzen op de belasting die betaald moet worden zodra de grond die de Mijnmij bezit tegen winst voor verkocht. De VEB vindt dit argument echter 'zeer discutabel'.

Bekend is dat de overheid van Curacao de grond bestemd voor toeristische doeleinden fiscaal gunstig behandeld, aldus de belangenvereniging. Citco zal volgende week maandag het bod op de Mijnmij nader toelichten. De aanmelding staat open tot dinsdag 27 februari.