Nieuwe bedrijven goed voor 300 banen erbij in A'dam Zuid-Oost

AMSTERDAM, 13 febr. - De Stichting ter ontwikkeling van de Amsterdamse Regio (Sonar) begint op 1 maart met een project in Amsterdam Zuidoost om 300 arbeidsplaatsen te creeren. Drs. P. van Aalst, projectmanager van Sonar, kondigde dit gistermiddag aan in aanwezigheid van minister De Vries (sociale zaken), die een werkbezoek bracht aan de Bijlmer.

Binnen drie jaar moeten er in Zuidoost 300 arbeidsplaatsen komen in 75 tot 100 nieuwe bedrijven. Ten minste 80 procent van de toekomstige ondernemers moet afkomstig zijn uit de wijk en daarvan moet 60 procent een allochtone achtergrond hebben. Deze zomer moet de nu ongebruikte Hakfoortgarage, vlakbij metrostation Bullewijk, verbouwd zijn tot een bedrijfsverzamelgebouw waar 15 a 20 beginnende of pas begonnen ondernemers zich kunnen vestigen en waar zij gebruik kunnen maken van een aantal gemeenschappelijke faciliteiten, zoals faxen en telexen. Medio 1991 hoopt men aan de Bijlmerdreef, hoek Gooiseweg een nieuw bedrijfsverzamelgebouw van 15.000 m in gebruik te nemen, waarvan 7500 m bedoeld is voor beginners. Een aantal grote bedrijven uit Zuidoost neemt elk met 75.000 gulden deel in Sonar. Dat geld wordt gebruikt om de kosten van de managementondersteuning aan beginnende bedrijven te dekken. De andere helft legt de overheid bij. Volgens Van Aalst is van de benodigde 2,5 miljoen gulden nu driekwart binnen.

Sonar, waarin veertig grote Amsterdamse bedrijven samenwerken met de vakbond FNV, de gemeentelijke overheid en het gewestelijk arbeidsbureau, is in 1985 ontstaan op initiatief van burgemeester Ed. van Thijn, die meende dat er daadwerkelijk iets moest gebeuren met de enorme werkloosheid (circa 24 procent) in Amsterdam. Als doelstelling voor de eerste jaren mikte men op het creeren van 1000 arbeidsplaatsen. Dit is inderdaad gelukt. Sinds 1986 heeft Sonar in Amsterdam projecten uitgevoerd voor beginnende ondernemingen. Job Creation bv zocht de ondernemers uit, en begeleidde en ondersteunde hen gedurende twee jaar. In Amsterdam Zuidoost waren er van de rond 90.000 bewoners eind verleden jaar 9607 werkloos, het merendeel allochtoon. Van hen woonden er 7527 in de kernwijk de Bijlmer. Van Aalst: 'Met de detailhandel zit het hier wel goed, maar niet met kleine industrieen, im- en export, software, of ambachtelijke bedrijven. Ook zakelijke dienstverlening is er heel weinig.'

In deze sector gaat Sonar/Job Creation de komende tijd ondernemers werven, in nauwe samenspraak met onder andere buurtcentra en organisaties van Surinamers en Antillianen. Door middel van het Sonarnetwerk kan vooral praktische hulp worden geboden. Welzijnswerk is het absoluut niet. 'We kunnen iemand leren onderhandelen met de bank, maar we nemen de starters niet bij de hand. Ze moeten ervoor gekwalificeerd zijn en de nadruk ligt op ieders eigen verantwoordelijkheid.' Verleden jaar heeft Job Creation in opdracht van de deelraad Zuidoost een haalbaarheidsonderzoek verricht, op grond van literatuurstudies, enquetes, ervaringen in het buitenland, gesprekken met allochtone ondernemers en met vertegenwoordigers van grote bedrijven in de buurt. De Vereniging Amsterdam Zuid, waarin zo'n 200 grote en kleine bedrijven participeren gaf het plan destijds een warm onthaal. Mr. F. R. Hasselaar, werkzaam in het hoofdgebouw van Amro als directeur van het clientenkantoor Bijlmer en vicevoorzitter van de Vereniging: 'Het besluit om met 75.000 gulden deel te nemen komt van de Raad van Bestuur van Amro vanuit de filosofie van het goede nabuurschap. Natuurlijk is dat voor een deel eigenbelang, maar dat is niet het enige. Het gaat om gedeelde kansen en belangen: als het goed gaat met de wijk en zijn bewoners, hebben wij daar baat bij. Als het slecht gaat, straalt het negatieve imago ook af op de bedrijven in Zuidoost. ' Over het project denkt men positief omdat Sonar/Job Creation pas na uitvoerige doorlichting met de kandidaten in zee gaat. 'Als je daar als bank geld in stopt, heb je een redelijke kans op succes.'

Of de bank ook afnemer zal worden van de starters, valt nog te bezien. Volgens Hasselaar is Amro daar wel erg groot voor, maar hij zal de leden van de Vereniging zeker aanmoedigen zaken te doen met de nieuwe ondernemingen.

Bij de deelraad Zuidoost is men eveneens positief gestemd. 'Een druppel op de gloeiende plaat, ja, maar wel een belangrijke. Als het project slaagt, zal er een enorme voorbeeldwerking vanuit gaan', aldus een woordvoerder. 'Als 'sociale vernieuwing' betekent dat de maatschappelijke partners zelf initiatieven nemen om structurele problemen in de samenleving aan te pakken, dan is het project van Sonar in Amsterdam Zuidoost daarvan een goed voorbeeld', zei Van Aalst tegen minister De Vries. Deze ontkende niet.

    • Ite Rümke