Ministerie schat groei van het autoverkeer nu veel lager

DEN HAAG, 13 febr. - Het ministerie van verkeer en waterstaat gaat uit van een groei van het autoverkeer van 30 procent in het jaar 2010 ten opzichte van 1986. Dat is een veel lagere stijging dan tot voor kort werd verwacht.

Dit blijkt uit een nog vertrouwelijke notitie van minister Maij-Weggen over de aanleg van de nieuwe autotunnels in de Randstad. Eind 1988 werd de verwachte groei, met inachtneming van alle maatregelen die het rijden moeten beperken, nog op 55 procent gesteld en in het Nationaal Milieubeleidsplan vorig jaar op 48 procent. Sinds 1986 is het autoverkeer overigens al met 15 procent toegenomen, zodat de helft van de nu verwachte groei voor 2010 al is gerealiseerd.

Voorwaarde voor de beperkte groei is dat een aantal maatregelen die het autorijden tegengaan, daadwerkelijk is getroffen. Het gevolg daarvan is dat de twee Coentunnels samen (de huidige en de nieuwe die er volgens Maij-Weggen moet komen) straks een capaciteit hebben om 155.000 auto's per dag te verwerken, terwijl er maar 130.000 zullen passeren. De bestaande Coentunnel in Amsterdam heeft een capaciteit van 70.000 auto's per dag. De Velsertunnel en de toekomstige Wijkertunnel in Noord-Holland hebben straks een capaciteit van 140.000 auto's per dag, terwijl er 110.000 zullen passeren. Omdat het uit oogpunt van kosten en veiligheid ongewenst is kleinere tunnels te bouwen, kiest Maij-Weggen voor aparte voorzieningen in de tunnel voor openbaar vervoer en carpooling.

Om het autorijden te beperken moet een aantal maatregelen op korte termijn worden genomen, zo heeft minister Maij-Weggen gisteren in een notitie aan de Tweede Kamer laten weten. Zo onderzoekt zij de mogelijkheid om vooruitlopend ophet systeem van rekening-rijden een spitsvignet in te voeren. Uit een niet-openbare versie van de notitie blijkt dat aan twee mogelijkheden wordt gedacht. Verhoging van de wegenbelasting voor degenen die in de spits willen rijden en in ruil daarvoor een vignet krijgen waarmee dat wordt toegestaan of het heffen van 'entreegeld' op opritten bij snelwegen voor auto's met slechts een of twee passagiers.

De minister somt verder een aantal maatregelen op die zij de afgelopen tijd eerder heeft genoemd: uitbreiding van het aantal zones waar maximaal 30 kilometer mag worden gereden, aanleg van meer en veiliger fietspaden, onderzoek naar snelheidsbegrenzers in vrachtauto's, de verplichting, uiterlijk in november, voor auto's om overdag licht te voeren, strengere snelheidscontroles en sneller invorderen van het rijbewijs van automobilisten die te veel gedronken hebben.

Om de verkeersveiligheid op een aantal punten te verbeteren wil de minister 20 miljoen onttrekken aan het budget dat voor de aanleg of onderhoud van rijkswegen is bedoeld. Het gevolg is dat vijf wegenprojecten worden vertraagd: Hengelo-Oldenzaal (rijksweg 1), reconstructie knooppunt Oudenrijk (rijksweg 2), Woensdrecht-Belgische grens (rijksweg 4), Leiden-Zoeterwoude (rijksweg 11) en Meppel-Oude Vaart (rijksweg 32).