Meerderheid Kamer achter plan voor journalistiek fonds

DEN HAAG, 13 febr. - Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemt in principe in met het verzoek van een aantal journalisten aan minister d'Ancona (WVC) om een fonds op te richten voor de subsidiering van bijzondere journalistieke projecten. Tijdens de behandeling van de cultuurbegroting zeiden Kamerleden van VVD, CDA en PvdA gisteren hun aanvankelijke aarzelingen grotendeels te hebben overwonnen.

Volgens de VVD moet zorguldig worden gehandeld bij het opstellen van de randvoorwaarden. Het CDA opperde de mogelijkheid dit soort journalistiek te subsidieren vanuit het Fonds voor de Letteren, dat daartoe een bredere taakopdracht zou moeten krijgen. Minister d'Ancona zei tijdens een experimentele periode van twee jaar ervaring te willen opdoen met het nieuwe fonds, dat per jaar 1 miljoen gulden ter beschikking zou krijgen. Uitgevers en ook omroepverenigingen zullen erbij worden betrokken om verzekerd te zijn van afname en verspreiding van de resultaten. Het bestuur van het fonds zal volstrekt onafhankelijk van de overheid zijn, zei de minister.

Alleen het GPV-Kamerlid Middelkoop was en bleef verbaasd over de gang van zaken rondom het fonds. Volgens hem is zelden zo snel een verzoek om subsidiering gehonoreerd door departement en politiek, terwijl geen afweging met andere noden was gemaakt. Bovendien staat volgens hem allerminst vast dat kranten, uitgevers en omroep daarvoor zelf geen geld beschikbaar hebben en zijn opzet en werkwijze van het fonds nog onduidelijk.