Meer tijdelijke plaatsen in psychiatrie bepleit

DEN HAAG, 13 febr. - In de geestelijke gezondheidszorg moeten 1.500 tijdelijke plaatsen extra worden gecreeerd. Bovendien moeten de voorgenomen beddenreducties in de psychiatrie vervallen. Dit stelt het College van Ziekenhuisvoorzieningen in een advies dat gisteren werd uitgebracht aan staatssecretaris Simons (WVC). De 1.500 extra plaatsen zijn nodig om vervanging van de ene vorm van zorg door de andere (substitutie) te stimuleren, zoals beschermende woonvormen in plaats van psychiatrische ziekenhuizen. Nu is het nog zo dat voordat een beschermende woonvorm mag worden gebouwd, er bijvoorbeeld eerst een overeenkomstig aantal ziekenhuisbedden moet worden afgestoten. 'Deze gang van zaken werkt erg verstarrend', aldus drs. W. B. Meijer, secretaris van het college. 'Met die 1.500 extra plaatsen krijgt de geestelijke gezondheidszorg als het ware wisselgeld, waardoor er gemakkelijker geschoven kan worden tussen de verschillende voorzieningen.' De planningsnorm voor de geestelijke gezondheidszorg moet volgens het college worden gesteld op 2 plaatsen per 1.000 inwoners. Dat komt ongeveer overeen met het nu bestaande aanbod. Deze planningsnorm was tot dusverre 1,2 plaatsen per 1.000. Bedoeling was indertijd om door deze lage norm vooral psychiatrische ziekenhuizen te dwingen plaatsen af te stoten. Volgens het college dient dit idee nu te worden verlaten.

Hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid J. B. van Borssum Waalkes meent dat voor de psychiatrische ziekenhuizen een vaste planningsnorm uit den boze is. 'Psychiatrische ziekenhuizen moeten een laatste toevlucht zijn voor psychiatrische patienten', aldus van Borssum Waalkes. 'Zijn er, door een rigide hanteren van de landelijke planningsnorm, te veel plaatsen in een bepaalde regio, dan heeft dat een aanzuigende werking. Je hebt dan kans dat te veel mensen onnodig in een inrichting belanden.'

Te weinig plaatsen daarentegen leidt er volgens de hoofdinspecteur toe dat patienten op straat terecht komen. De normen voor andere voorzieningen, waardoor patienten zo lang mogelijk in de maatschappij kunnen verblijven, zouden daarentegen flink moeten worden verhoogd.