Haagse HTM wil met Westnederland fuseren

DEN HAAG, 13 febr. - Twee openbaar-vervoermaatschappijen in Den Haag en de regio, de Haagsche Tramweg Maatschappij (HTM) en busmaatschappij Westnederland, willen fuseren. Dat stellen de bedrijven in het gezamenlijk opgestelde rapport 'Samen beter, beter samen'. De bedrijven vinden dat het naast elkaar opereren van openbaar vervoermaatschappijen voor onnodige versnippering zorgt, waardoor passagiers vaker moeten overstappen en bij voorbeeld verschillende abonnementen bij zich moeten hebben. Ook informatie kunnen ze niet uit een hand krijgen. De bedrijven menen dat een fusie een eind kan maken aan deze problemen.

De fusie tussen beide bedrijven moet in januari volgend jaar een feit zijn. Er zijn 4.000 personeelsleden bij de eenwording betrokken. De HTM, die binnen Den Haag en de randgemeenten opereert, heeft ongeveer 2.300 mensen in dienst. Westnederland, dat een veel groter stuk van Zuid-Holland bestrijkt, heeft 1.650 personeelsleden. De HTM vervoert met 200 bussen en 230 trams dagelijks 350.000 passagiers, los van groeps-, toer- en evenementenvervoer. Westnederland heeft elke dag 170.000 mensen in de bus. Van de HTM, die een omzet heeft van 240 miljoen gulden, is de gemeente Den Haag vrijwel enig aandeelhouder. Het ministerie van verkeer en waterstaat is volledig eigenaar van Westnederland. De omzet van Westnederland bedraagt 155 miljoen gulden.

Een belangrijk bezwaar tegen het naast elkaar functioneren van concurrerende openbaarvervoerbedrijven is dat de tot standkoming van een nieuw traject veel tijd kost, omdat de bedrijven elkaars rechten betwisten. Na een fusie kan dus ook op dat punt veel sneller tegemoet gekomen worden aan de wensen van de reizigers. Door een efficientere werkwijze kan bovendien veel geld worden uitgespaard, dat vervolgens kan worden besteed aan de uitbreiding van het aantal lijnen.

Volgens HTM en Westnederland sluit samenvoeging van beide bedrijven goed aan bij de plannen die de Rijksoverheid heeft met het openbaar vervoer. In het Structuurschema Verkeer en Vervoer en het Nationaal Milieubeleidsplan worden maatregelen voorgesteld, die moeten leiden tot terugdringing van het auto-gebruik door een verbetering van het openbaar vervoer vanuit de regio naar de steden.

Verder meldt het rapport dat de fusie goed aansluit op de conclusies van het McKinsey-rapport 'OV maal 2', dat door de gezamenlijke Nederlandse openbaarvervoerbedrijven is uitgebracht. De belangrijkste doelstelling daarin is het integraal aanpakken van vervoersstromen, het verkorten van reistijden en het vergroten van het reizigerscomfort. Bovendien biedt de eenwording voor gemeenten het voordeel dat - naast NS - nog maar met een partij behoeft te worden onderhandeld.

De directies van beide bedrijven willen ook een derde bedrijf dat in de Haagse regio opereert, de Noord-Zuid-Hollandse Vervoermaatschappij (NZH), bij de fusie betrekken. Een woordvoerder van het in Haarlem zetelende bedrijf zei vanochtend dat de directie het vooralsnog niet nodig acht dat deel van het bedrijf af te stoten, dat zorgdraagt voor vervoer in de Haagse regio. Het werkterrein van de NZH ligt ruwweg ten noodwesten van de lijn Den Haag- Amsterdam en strekt zich uit tot Texel.