Gif gestort als kunstmest in Povlakte

ROME, 13 febr. - Boeren in de Italiaanse Povlakte hebben, soms zonder het te weten, soms tegen vergoeding, gevaarlijk chemisch afval op hun land uitgestrooid als kunstmest. De Italiaanse politie is een onderzoek begonnen naar deze milieufraude, die zes jaar geleden zou zijn begonnen. Het onderzoek is in eerste instantie beperkt tot de driehoek Brescia-Mantova-Cremona, maar niet uitgesloten wordt dat ook in andere regio's giftig afval als mest op het land terecht is gekomen. Om hoeveel afval het precies gaat is nog onduidelijk. De zaak begon vorig voorjaar te rollen toen boeren uit het genoemde gebied de politie waarschuwden dat er rare vlekken op het graan zaten. Hierdoor kwam de justitie op het spoor van een netwerk van chemische bedrijven, alverwerkers, kunstmestproducenten en boeren. Sommige chemische bedrijven zouden te goeder trouw hun afval hebben verhandeld aan verwerkingsbedrijven of, als grondstof, aan fabrikanten van kunstmest. Andere bedrijven zouden wetens en willens aan deze milieufraude hebben meegewerkt. Volgens het onderzoek is alleen al in 1989 in 31 gemeenten in de Povlakte giftig chemisch afval op het land terechtgekomen.