Dragen hoofddoekje op school soms probleem

AMSTERDAM, 13 febr. - De islamitische As Siddiqueschool in Amsterdam krijgt zo nu en dan verzoeken om meisjes op te nemen die elders problemen ondervinden met het dragen van een hoofddoek. Dit bevestigde gemeenteraadslid J. de Jonge (CDA) vanmorgen. Hij deed zijn uitlatingen gisteren in de raadscommissie minderhedenbeleid naar aanleiding van de bespreking van het rapport 'Een stevige handgreep' over de opvang van problematische Marokkaanse jongeren in Amsterdam.

Volgens een woordvoerder van de afdeling onderwijs van de gemeente speelt het hoofddoekjes-probleem in Amsterdam slechts incidenteel. 'Onze stelregel is dat op onze scholen hoofddoekjes wel gedragen mogen worden, tenzij het gevaar oplevert'.

Men denkt dan aan gymnastieklessen of werken met draaiende machines.

In Frankrijk liep verleden jaar de kwestie van de hoofddoeken hoog op. Op een aantal neutrale scholen werden islamitische meisjes naar huis gestuurd omdat zij hun hoofddoek niet wilden afdoen. De Franse Raad van State achtte het dragen ervan echter toelaatbaar.

Volgens De Jonge moet ook het onderwijs worden ingeschakeld bij de opvang van problematische jongeren. Hij meent dat islamitische scholen, waar men de eigen taal spreekt en de jongeren begrepen worden, dat beter kunnen dan algemene scholen. 'Als je de samenleving wilt verbeteren, schakel dan de zogenaamde zelforganisaties in, die de problemen van de eigen bevolkingsgroep goed kennen', zegt De Jonge. Hij meent dat er binnen vijf a tien jaar in Amsterdam een tiental islamtische scholen zullen staan, zoals er ook verschillende christelijke scholen zijn. Een verzoek van de As Siddiqueschool, waar De Jonge werkzaam is, om uitbreiding in de buurt in een tweede gebouw waarvan 17 lokalen leeg staan, werd onlangs door een ambtenaar onderwijszaken van de deelraad afgewezen. De Jonge legt zich daar echter niet bij neer.