CDA bezig met laatste fase van herovering Nederland

AMSTERDAM, 13 febr. - Het CDA is aan de laatste fase van zijn herovering van Nederland begonnen. Gisteren was de partijtop in Amsterdam. Vier jaar geleden lieten de christen-democraten deze stad aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen nog links liggen, dit jaar wensen ze zich wel nadrukkelijk te manifesteren. 's Middags was oud-fractievoorzitter De Vries, thans minister van sociale zaken, op werkbezoek geweest in de Bijlmermeer. 's Avonds sprak de nagenoeg voltallige partijleiding in de Koningszaal van Artis, de zaal waar anders altijd de PvdA bijeenkomt. En het was er stampvol. Het CDA in Amsterdam begint namelijk te groeien. Jarenlang was de partij, op ex-wethouder Heerma na, een verwaarloosbare factor. Nu etaleert ze weer enig zelfvertrouwen in de hoofdstad.

Toch was het even wennen. Er hing een sfeer van 'kijk ons eens hier in dat Amsterdam'. Alle sprekers maakten er wel een opmerking over of lieten zich erdoor inspireren.

Partijvoorzitter Van Velzen zocht zijn heil in het persoonlijke voorbeeld. Hij had 's middags met de metro gereisd maar het was hem opgevallen dat je echt je best moet doen om het kaartje af te stempelen. Hetgeen bij hem de vraag opwierp 'hoe de overheid een bepaald normbesef kan stimuleren'.

Dat is volgens hem de betekenis van het fenomeen 'sociale vernieuwing'. Het 'appelerende ervan zet de mensen aan tot discussie', aldus Van Velzen die van de gelegenheid gebruik maakte om oppositieleider Voorhoeve van de VVD nog even de oren te wassen. De liberaal had onlangs gekscherend gezegd dat het na het plenum van het centraal comite in de Sovjet-Unie nu ook in Nederland tijd werd om artikel zes uit de Grondwet te schrappen. Maar de VVD-leider was zich kennelijk niet bewust van de inhoud van artikel zes in Nederland: dat garandeert de vrijheid van godsdienst. 'Grappen zijn leuk maar dit is echt beneden de maat', betoogde Van Velzen. Het werd gewaardeerd.

Minister De Vries hoopte het gehoor voor zich te winnen met een gedetailleerd college over de arbeidsvoorziening. Dat lukte niet. Waarna het aan premier Lubbers was om de hoofdstedelijke partijgenoten de slotboodschap in hun komende raadscampagne mee te geven. De minister-president deed dat door met een grote armbeweging de cirkel te sluiten. Berlijn, Praag, Moskou en Kaapstad: 'De kern is, ieder mens telt'.

Het leidt tot een 'verandering van de wezenskenmerken van de politiek'.

De politiek overwint haar eigen 'vijandbeelden'. Het gaat niet meer om 'macht om de macht' maar om 'gedeelde verantwoordelijkheid'.

Zelfs in Nederland manifesteert zich volgens Lubbers die kentering. Ook hier zie je, bijvoorbeeld rondom de 'sociale vernieuwing', dat de 'samenleving wordt gemaakt door de mensen die erin staan, dat er van onderuit kwaliteit wordt geleverd'.

'Wat liggen hier allemachtige mogelijkheden. Dit is een rijke stad met mensen die elkaar iets te zeggen hebben. Een land en een stad zijn meer dan wetten en voorzieningen. Mobiliseren, dat is sociale vernieuwing', aldus Lubbers.

Lang hebben we de minister-president niet meer zo'n missionaire toespraak horen houden. Maar opmerkelijker was misschien nog wel de reactie van het publiek. De inzet waarmee de reportage ploeg van 'Staatstv' uit de ooit gevreesde Staatsliedenbuurt haar werk deed, was welhaast ontroerend. Zelfs de twee aanwezige 'dorpsgekken', van de vier die Amsterdam rijk is, roerden zich amper. Ze interrumpeerden Lubbers ieder een keer. De premier leek het niet eens door te hebben.

    • Hubert Smeets