Bush: geen einde sancties Z-Afrika

WASHINGTON, 13 febr. - Ondanks de vrijlating van ANC-leider Nelson Mandela zullen de Verenigde Staten de sancties tegen Zuid-Afrika niet opheffen zolang Pretoria niet aan alle Amerikaanse eisen heeft voldaan. De Amerikaanse president Bush heeft dit gisteren verklaard. 'We kunnen dat niet doen', zei Bush desgevraagd, 'Ik zit vast aan de wet. Wat ik wil doen is deze bepalingen bespreken met meneer Mandela en president De Klerk'. Een Amerikaanse wet uit 1986 stelt een aantal voorwaarden waaraan Zuid-Afrika moet voldoen voordat de sancties kunnen worden opgeheven. Tot deze voorwaarden behoren de vrijlating van alle politieke gevangenen, het opheffen van de noodtoestand, onderhandelingen met de zwarte meerderheid, de vrijheid voor zwarten om te gaan en te staan waar ze willen.

Bush heeft zowel Mandela als zijn Zuidafrikaanse collega De Klerk uitgenodigd voor een bezoek aan Washington. Beiden hebben de uitnodiging in principe aanvaard, maar er is nog geen datum vastgesteld. Niet duidelijk is of Bush tussen beiden wil bemiddelen. De Amerikaanse president onderstreepte dat de komst van De Klerk een signaal was dat de wereld te maken heeft met 'een nieuw soort leiderschap, met een man die dramatische veranderingen aanbrengt in Zuid-Afrika.'

Nooit eerder is een Zuidafrikaanse president in Washington ontvangen.

In de Europese Gemeenschap tekent zich intussen verdeeldheid af over het sanctiebeleid tegen Zuid-Afrika. Volgens EG-commissaris Manuel Marin, die het sanctiebeleid in zijn portefeuille heeft, moeten de sancties voorlopig onverkort van kracht blijven. Ook Ierland, thans voorzitter van de EG, wil hieraan vasthouden. De Franse minister van economische zaken Beregovoy zei dat de apartheid nog geen verleden tijd is en dat het moment om de sancties te beeindigen nog niet is gekomen.

De Britse regering meent echter dat de regering-De Klerk dringend een steuntje in de rug verdient na de ontwikkelingen van de laatste weken en pleit voor het verzachten van de sancties. Begin volgende week zal de kwestie van de sancties ter sprake komen bij het EPS-beraad in Dublin.