Advies actie te ondernemen tegen teveel aan cholesterol

DEN HAAG, 13 febr. - Er moet een gerichte actie komen om mensen op te sporen die lijden aan een erfelijke vorm van hypercholesterolemie, een sterk verhoogd cholesterolgehalte in het bloed. Naar schatting lijden 50.000 mensen in ons land daar aan, terwijl een minderheid van hen daarvan op de hoogte is. Zij zijn zeer gebaat bij een vroegtijdige herkenning en behandeling, zo stelt een commissie van deskundigen van de Gezondheidsraad vandaag in een advies aan de bewindslieden van het ministerie van WVC. Te veel cholesterol in het bloed is een bewezen risicofactor voor het krijgen van afwijkingen aan de slagaderen (atherosclerose) die vaak leiden tot een hartinfarct. Atherosclerose zorgt in ons land voor ongeveer een kwart van alle sterfgevallen. De laatste twintig jaar zijn ziekte en sterfte door hartinfarcten afgenomen, maar vooral onder ouderen neemt het aantal sterfgevallen toe.

De meerderheid van de bevolking heeft te veel cholesterol in het bloed. Daar moet, vindt de commissie, wat aan worden gedaan. Maar massale bevolkingsonderzoeken en een ruim gebruik van geneesmiddelen wijst de commissie van de hand. De voorkeur gaat uit naar het verbeteren van de voeding. De rol van de dietist zou daarom moeten worden opgewaardeerd.

Andere risicofactoren voor het krijgen van hartziekten, zoals roken en een hoge bloeddruk, worden volgens de commissie al op grote schaal aangepakt, een verhoogd cholesterolgehalte nog in mindere mate.

Het meten van het gehalte aan cholesterol dient te geschieden door een goed toegerust laboratorium. Een eenmalige test geeft een onbetrouwbare uitslag. De commissie betreurt het dat er in toenemende mate 'cholesterolbepalingen' worden gedaan buiten (gecertificeerde) laboratoria en buiten medeweten van de huisarts. De commissie ontraadt de bewindslieden over te gaan tot 'massale screening' van de bevolking, omdat toch al vast staat dat het merendeel van de Nederlanders te veel cholesterol in het bloed heeft en een eenmalige meting nauwelijks voorspellende waarde heeft. Een bevolkingsonderzoek heeft meer na- dan voordelen, aldus de commissie.