Vakbond bang voor extra ontslagen bij de Postbank

ROTTERDAM, 12 febr. - De Unie BLHP (middenkader) vreest op grond van een recent rapport dat de komende zes jaar bij de Postbank maximaal 4.000 banen verloren gaan. De Postbank stelt echter dat het aantal van 2.160, waar vorige maand sprake van was, nog steeds van kracht is.

In een enkele weken geleden aan de vakbonden en ondernemingsraad verzonden rapport over de reorganisatie staat: 'Op grond van de door Produktie-Innovatie uitgevoerde eerste verkenningen zal het aantal van 7.000 niet worden onderschreden'. Bij de Postbank werken ruim 11.000 mensen zodat Th. de Ruiter, bestuurder bij de Unie BHLP, concludeert dat kennelijk met het afvloeien van maximaal 4.000 mensen rekening wordt gehouden.

Een woordvoerder van de Postbank noemt dit een 'misverstand'.

Voor de komende zes jaar gaat de Postbank nog steeds uit van het vertrek van jaarlijks 350 werknemers, in totaal ongeveer 2.100 man. 'De door De Ruiter genoemde passage geeft alleen maar aan dat de huidige aantallen niet veel afwijken van een analyse uit 1985. Toen werd ook al gedacht aan het afvloeien van ruim tweeduizend werknemers in het kader van de reorganisatie', zegt de woordvoerder.

Vanavond komen de vakbonden en directie voor regulier overleg bij elkaar. De Unie BHLP wil volgens De Ruiter in ieder geval een extern deskundige inschakelen om meer zekerheid te krijgen over de omvang van de benodigde inkrimping.