Paniek in Bonn na bericht failliet DDR

BONN, 12 febr. - De hoge adviseur van kanselier Kohl die vrijdag in een achtergrondgesprek met journalisten sprak van een aanstaand faillissement van de DDR zou moeten worden ontslagen. Of tenminste zou hem moeten worden verboden nog dergelijke achtergrondgesprekken te voeren. Dit heeft FDP-voorzitter Lambsdorff afgelopen weekeinde op een bijeenkomst van de Oostduitse blokpartij LDPD in Dresden geeist. Hij kritiseerde Kohls medewerker, wiens naam, Horst Teltschik, inmiddels in Westduitse media is genoemd, als een 'politieke brandstichter'.

Ook de Groenen vroegen om maatregelen tegen deze 'vestzak-Talleyrand in de kanselarij'.

De SPD veronderstelde dat de bondsregering kennelijk via zulke informatie over de economische en sociale ineenstorting van de DDR de Duitse eenheid wil afdwingen. Nadat persbureaus vrijdag op gezag van Kohls adviseur, die toen niet met naam werd genoemd, hadden gemeld dat de DDR waarschijnlijk binnen enkele dagen niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, volgden achtereenvolgens een prompte ontkenning uit Oost-Berlijn en een officieel dementi van de Westduitse regering. Zaterdag liet minister Waigel (CSU, financien) weten dat 'de economie van de DDR in een treurige toestand is'.

Klaarblijkelijk heeft de Bondsregering vrijdag de achtergrondmededeling over de financiele nood van de DDR niet zozeer ontkend om haar inhoud als om de opportuniteit ervan. Tijdens zijn bezoek aan Moskou, eergisteren, heeft Kohl tegenover Sovjet-staatshoofd Gorbatsjov de kritieke financieel-economische situatie in de DDR toegelicht aan de hand van een sombere analyse van Teltschik, die was meegereisd. Die analyse zal morgen in Bonn ook op tafel liggen als Kohl DDR-premier Modrow ontvangt.

Een sociaal-economisch specialist van de SPD-fractie in de bondsdag, Dressler, heeft de Westduitse regering verweten dat zij bij de aan de DDR aangeboden monetaire unie de sociaal-politieke kosten (voor onder andere AOW en werkloosheid) verzwijgt. Volgens Dressler veroorzaakt elke dag aarzeling het vertrek van DDR-burgers en kost daardoor extra miljoenen. Nu al zijn er in West-Duitsland geen betaalbare woningen meer te krijgen en zoeken 2,2 miljoen mensen naar werk terwijl de DDR verder leegloopt, zei hij. Minister Blum (CDU, sociale zaken) reageerde op de SPD-kritiek met de mededeling dat, zodra het tot een Duits-Duitse monetaire unie komt, ook een pensioen- en werkloosheidsverzekering naar Westduits model in de DDR zal worden ingevoerd. Eerder had Blum al kenbaar gemaakt dat de aanloopkosten daarvan voor rekening van de Bondsrepubliek zouden moeten komen.