Oostduitse liberalen sluiten stembusalliantie

OOST-BERLIJN, 12 febr. - In de DDR zijn het afgelopen weekeinde opnieuw stembusallianties gesloten. In Dresden verzamelden de oude en nieuwe liberaal-democraten zich in bijzijn van graaf Lambsdorff, voorzitter van de Westduitse FDP, achter de naam LDP. Hierin zijn opgenomen de oude blokpartij LDPD, de enkele weken geleden opgerichte FDP en de Deutsche Forumpartei (DFP). De nieuwe voorzitter is Rainer Ortleb, hoogleraar scheepsbouwtechniek in Rostock. Hij volgt prof. Manfred Gerlach op, die nog wel fungerend voorzitter van de staatsraad van de DDR blijft tot de verkiezingen van 18 maart.

De totstandkoming van de stembusalliantie was een moeizame aangelegenheid, die minder te maken had met programmatische verschillen dan met de last van het verleden als 'bondgenoot van het socialisme', waarvoor Gerlach symbool is. Daarom eiste een deel van het congres dat de nieuwe voorzitter geen lid van het oude LDPD-bestuur mocht zijn geweest. Met de onbekende Ortleb, die zich haastte te zeggen dat hij als hobby zijn computer heeft, willen de liberalen de kiezers ervan overtuigen dat de LDP een nieuwe tijd is binnengetreden. De Nationaal-Democratische Blokpartij (NDPD) besloot op het congres in Oost-Berlijn een verzoek in te dienen bij de nieuwe LDP om in de liberale bond te worden opgenomen. Nu het politieke landschap in de DDR in rap tempo een getrouwe kopie wordt van dat in de Bondsrepubliek, dreigt de NDPD tussen wal en schip te vallen. De plaats die men zich in het politieke spectrum had gedacht, 'in het midden', wordt reeds ingenomen door de christen-democratische Alliantie voor Duitsland. De Groenen spraken zich op hun eerste congres, in Halle, uit voor een stembusalliantie met de Onafhankelijke Vrouwenbond. De marxistisch-leninistische Vereinigte Linke heeft inmiddels laten weten te willen toetreden tot dit stembusakkoord. In het Hallenser kaderprogramma bepleiten de Groenen een 'solidaire, basisdemocratische, multiculturele en geweldloze maatschappij' in de DDR. Na heftige discussies wees het congres hereniging van de beide Duitslanden af. Eens was men het over de eis zo snel mogelijk op te houden met kernenergie en de milieuverpestende bruinkoolwinning zo drastisch mnogelijk te verminderen. Op de SPD en PDS na telt de DDR op dit moment louter stembusallianties. Toch is in het ontwerp-kieswet nog geenszins duidelijk gesteld welke soort lijstverbindingen toegelaten zijn en hoe de stemmen gewaardeerd zullen worden. In het huidige ontwerp worden de stemmen per kiesdistrict en per partij geteld. Dit zou zeer nadelig zijn voor de stembusallianties. Daarom hebben de Oostduitse liberaal-democraten nu voorgesteld dat zetels verdeeld worden overeenkomstig het totale aantal kiezers, en niet overeenkomstig de uitslag per district.