'Moskou niet meer tegen een Duitsland in de Navo'

OTTAWA, 12 febr. - De Sovjet-Unie wijst een NAVO-lidmaatschap van een verenigd Duitsland niet meer categorisch af, ondanks het feit dat officiele Sovjet-woordvoerders publiekelijk nog vasthouden aan de eis van Duitse neutraliteit. Tot die conclusie kwam minister Van den Broek van buitenlandse zaken na afloop van het overleg met zijn Westeuropese collega's, aan de vooravond van de 'Open Skies'-conferentie die vandaag in de Canadese hoofdstad Ottawa is begonnen.

Tijdens dat overleg brachten de Westduitse en Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken, Genscher en Baker, verslag uit van hun recente bezoeken aan Moskou. Van den Broek constateerde dat veel Oosteuropese landen duidelijk hun voorkeur laten blijken voor een verenigd Duitsland dat ingebed is in het kader van de NAVO boven de tot politieke dakloosheid leidende neutraliteit van dat land. Van den Broek verwacht dat ook Moskou uiteindelijk dat standpunt zal innemen.

In Ottawa bestaat nog geen duidelijkheid over de voorstellen voor troepenvermindering die de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Baker tijdens zijn bezoek aan Moskou kreeg voorgelegd. Amerikaanse functionarissen verklaarden dat ze vooralsnog de voorkeur geven aan het voorstel van president Bush om de omvang van de Amerikaanse- en Sovjet-strijdkrachten in Centraal Europa te beperken tot 195.000. Overigens leken de Amerikanen niet bij voorbaat nee te zeggen tegen het Gorbatsjovs plan om de reductie van de troepen voor het hele Europese gebied te laten gelden.