Kok: debat vernieuwing tekent breuk

AMSTERDAM, 12 febr. - De discussie over sociale vernieuwing bewijst volgens PvdA-partijleider Kok dat zich 'een markante breuk' voltrekt met het beleid van het vorige kabinet. De toegenomen belangstelling voor de kwetsbaren in de samenleving ziet Kok als een winstpunt dat 'mede op het conto' van de PvdA mag worden geschreven.

Kok zei dit zaterdag op de partijraad van de PvdA in Amsterdam. De vice-premier en partijleider reageerde daarmee op de kritiek van de laatste weken op de vaagheid rondom het begrip sociale vernieuwing. Volgens Kok moet de PvdA-aanhang zich niet het beeld laten opdrukken dat over sociale vernieuwing alleen maar wordt getwist. De discussie is volgens Kok juist een teken dat er weer aandacht is voor kwaliteit en niet alleen maar wordt gekeken naar financiele zaken zoals in het CDA/VVD-kabinet.

Volgens Kok kunnen onderdelen van de sociale vernieuwing al op korte termijn in praktijk worden gebracht. Met de arbeidspools voor langdurig werklozen en scholing en werk voor jongeren moet volgens hem niet worden gewacht tot het hele sociale-vernieuwingsbeleid in een keer kan worden ingevoerd.

Over het milieubeleid zei Kok dat het kabinet nu de 'schone' taak heeft om alle plannen in praktijk te brengen. Kok heeft er begrip voor dat het enige tijd vergt om 'tussen de tegenstelde belangen en de belangenbehartigers een weg te banen'. De PvdA-leider stelde tegelijk vast dat een milieubeleid 'dat niet van au gaat onmogelijk het grensverleggend karakter kan hebben dat de harde feiten van ons vragen'.