Italie begint eigen bank voor joint ventures met O-Europa

ROME, 12 febr. - Italie zal een eigen handelsbank oprichten om de vorming van joint ventures met bedrijven in Oost-Europa te bevorderen. Deze bank zal vooral werken ten behoeve van de middelgrote en kleine bedrijven in Italie. Het Italiaanse kabinet heeft vrijdag overeenstemming bereikt over de oprichting van deze bank, een idee van de minister van buitenlandse handel Renato Ruggiero. Van de aandelen zal 51 procent in handen zijn van de publieke sector. Ruggiero heeft hiervoor een consortium gevormd met vertegenwoordigers van verschillende ministeries en van kredietverzekeringsmaatschappijen.

De bank zal 'Simest' heten, de Italiaanse afkorting voor 'Vennootschap voor joint ventures in het buitenland'. Het is de bedoeling dat de bank minderheidsbelangen neemt in joint ventures met Oosteuropese bedrijven, waarbij in het eerste jaar de aandacht vooral gericht zal zijn op Polen en Hongarije.

Het beginkapitaal van de bank bedraagt 98 miljard lire, bijna 150 miljoen gulden. Het is de bedoeling het kapitaal in drie jaar te laten stijgen tot 400 miljard lire.

De oprichting van de bank is mede een reactie op de klacht van vertegenwoordigers van de middelgrote en kleine bedrijven in Italie. Die stelden dat grote bedrijven als Fiat en Ferruzzi wel de kennis en de financiele kracht hebben investeringen te doen in Oost-Europa, maar dat kleinere bedrijven kansen onbenut dreigen te laten omdat zij niet alles op eigen kracht kunnen doen. Minister Ruggiero zei dat de Simest zal samenwerken met de nieuwe Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling, die door de landen van de Europese gemeenschap is opgezet om te helpen bij de wederopbouw van Oost-Europa. Ruggiero noemde de oprichting van de Simest een bewijs van de steun van Italie voor economische hervormingen in de Oosteuropese landen.

    • Marc Leijendekker