Hirsch Ballin wil vaste officieren van justitie voor allemilieuzaken

DEN HAAG, 12 febr. - Minister Hirsch Ballin (justitie) wil in elk van de negentien arrondissementen een vaste officier van justitie voor milieuzaken aanstellen. Deze wordt exclusief belast met handhaving van de milieuwetgeving. In totaal wil de minister 37 extra officieren aanstellen. Dit zei hij zaterdag in een tweetal radio-interviews.

Bij de behandeling van zijn begroting vorige maand sprak Hirsch Ballin nog van 23 extra officieren van justitie. Het openbaar ministerie (OM) telt nu 245 officieren. De bewindsman noemde de uitbreiding van het OM een 'kernpunt van mijn beleid'.

Het was voor het eerst sinds zijn aantreden dat Hirsch Ballin zich wat uitvoeriger door de media liet interviewen.

De minister zei ook dat hij dit voorjaar met een wetsvoorstel zal komen om Justitie in staat te stellen telefax en dataverkeer af te luisteren. Daarmee komt hij tegemoet aan een herhaaldelijk geuite wens van de politie. Hirsch Ballin zei 'niet te snel' het gebruik van richtmicrofoons door Justitie te willen toestaan. Daarmee kunnen op zeer grote afstand gesprekken worden afgeluisterd. De privacy kan er echter ook zeer gemakkelijk mee worden aangetast, aldus de minister. Voor het afluisteren van autotelefoons zijn nog technische obstakels waar nu in samenwerking met de PTT een oplossing voor wordt gezocht.

Over de bouw van nieuwe cellen zei Hirsch Ballin niet meer dan dat het 'een belangrijk punt' is. Volgens berekeningen van Justitie zijn er tot 1994 ruim 1.500 cellen nodig, deels ter vervanging van bestaande cellen, deels als uitbreiding. De minister zei dat de 120 miljoen gulden voor nieuwbouw uit het regeerakkoord aanmerkelijk meer speling biedt indien voor lease- en huurconstructies wordt gekozen.

De reorganisatie van de rechterlijke macht denkt Hirsch Ballin voor wat betreft de gedingen in eerste aanleg binnen deze kabinetsperiode te kunnen voltooien. Het gaat binnen die periode om een integratie van administratieve rechtspraak en de kantonrechters bij de rechtbanken.