Hervormers maken zich los uit partij Bulgarije

SOFIA, 12 febr. - Zeshonderd hervormingsgezinde leden van de Bulgaarse communistische partij (BKP) zijn gisteren uit de BKP gestapt om een nieuwe partij te stichten, de Alternatieve Socialistische Partij.

De zeshonderd, die binnen de BKP al in een aparte Alternatieve Socialistische Organisatie waren georganiseerd, kwamen gisteren in Sofia bijeen om er de resultaten van het recente partijcongres van de BKP te bespreken en zich te beraden over de vraag of ze lid moesten blijven dan wel uittreden. Het werd het laatste. Volgens de oprichters moet de nieuwe Alternatieve Socialistische Partij een sociaal-democratische partij worden die 'het socialisme niet ziet als een sociaal systeem maar als een onvermijdelijke stroming in de ontwikkeling van de beschaving'.

In een oprichtingsverklaring, die werd getekend door dertig van de zeshonderd uitgetreden BKP-leden, wordt gesteld dat de nieuwe partij zich zal inzetten voor een coalitie met 'radicale en hervormingskrachten binnen de BKP, de Agrarisache Partij, de Sociaal-Democratische Partij en alle democratische bewegingen in het land'. De partij, die voorlopig wordt geleid door Nikolaj Vasilev, streeft naar vrijheid van prive-initiatief in de economie en naar een vrije-markteconomie met beperkte staatscontrole.