H. A. T. M. van Baars (33) is benoemd tot ...

H. A. T. M. van Baars (33) is benoemd tot voorzitter van de Landelijke Vereniging van Farmaceutische Industrie-Artsen (FIA). Hij volgt H. G. M. Aelbers (Organon International) op die sinds 1988 voorzitter was. Van Baars is hoofd Research van Sandoz Nederland. Behalve voorzitter van de FIA is hij voorzitter van de beleidsadviesgroep medische zaken van NEFARMA, de Nederlandse Associatie van de Farmaceutische Industrie.