Deel oppositie DDR nog tegen monetaire unie

OOST-BERLIJN, 12 febr. - Een deel van de oppositie, die de Oostduitse premier Modrow morgen naar Bonn zal vergezellen voor de ontmoeting met bondskanselier Kohl, heeft vanmorgen de voorgenomen snelle monetaire unie met de Bondsrepubliek afgewezen als daar geen pakket maatregelen voor het behoud van de sociale zekerheid bijgeleverd wordt. De sprekers van de linkse oppositiegroepen waarschuwden er echter voor de hele financiele soevereiniteit zo maar aan de Bondsregering over te dragen. 'U kan niet doen alsof de DDR helemaal niet bestaat', zo verwoordde minister Wolfgang Ullmann, Demokratie Jetzt, onder applaus het toenemende gevoel van de oppositie weliswaar mee te mogen naar Bonn, maar daar niet veel correcties meer te kunnen aanbrengen in het concept van vrije markteconomie dat de DDR uit het moeras moet trekken.

De PDS, (voorheen SED) de SPD en de CDU-Ost spraken zich wel uit voor een monetaire unie, desnoods nog voor de verkiezingen van 18 maart. Alle partijen en groeperingen aan de Ronde Tafel in Oost-Berlijn waren het eens met de spreker van CDU-Ost, Martin Kirchner, die zei dat hij teleurgesteld zou zijn als de delegatie niet met 15 miljard D-mark zou terugkeren uit Bonn.

PDS-voorzitter Georg Gysi waarschuwde zaterdag in een krante-interview opnieuw voor de 'catastrofale gevolgen' die een overhaaste hereniging voor een groot deel van de Oostduitse bevolking zal hebben. Hij wees er onder meer op dateen kwart miljoen DDR-burgers stukken grond bezitten die volgens de Westduitse wet aan hun vroegere eigenaren behoren. Hetzelfde geldt voor talloze fabrieken. Vele eigenaren, die deze bezittingen na de oorlog moesten opgeven, bereiden zich nu voor rechtszaken om deze terug te krijgen. Dit soort kwesties moet 'duidelijk en eerlijk' worden opgelost voor we ons laten meesleuren in de stroom die roept om , Deutschland, einig Vaterland', aldus Gysi. In Oost-Berlijn is een beetje narrig gereageerd op de aandrang die bondskanselier Kohl zaterdagavond in Moskou voelde om te spreken van 'het historisch resultaat' van zijn ontmoeting met Gorbatsjov, waarin de laattse het groene licht gaf voor de hereniging van de beide Duitsland. Dit had Gorbatsjov toch al in januari tegen premier Modrow verklaard, zo begon Neues Deutschland vanmorgen het commentaar. Het partijblad van de communisten roept op de hereniging geheel en al in Europees kader en niet alleen op aanwijzing uit Bonn te laten verlopen. Premier Modrow ziet een snelle vermindering van de sterkte van het Oostduitse nationale volksleger (NVA) mogelijk, zo verklaarde hij tegenover het blad Volksarmee. Maar dit moet stapsgewijs geschieden en overeenkomstig de verkleining van de Bundeswehr. In het proces van hereniging blijft de NVA een onontbeerlijk element om de stabiliteit te behouden, aldus Modrow.

    • Henri Beunders